Jean-Pascal van Ypersele is actief als professor milieuwetenschappen aan de Universiteit van Louvain-La-Neuve en speelde lange tijd een belangrijke rol in het internationale klimaatpanel IPCC. Hij maakt tevens deel uit van de groep van vijftien wetenschappers die tegen 2019 voor de Verenigde Naties het Global Sustainable Development Report opstelt. De overtuiging dat de chemiesector deel uitmaakt van de oplossing voor belangrijke klimaatproblemen is hem niet ongenegen.

"De geschiedenis toont ons dat dit kan", zegt hij. "In de jaren 80 veroorzaakten de cfk-gassen een gat in de ozonlaag. Deze gassen zaten in spuitbussen, koelkasten en andere koelapparaten. Op een gegeven moment heeft de industrie begrepen dat er een opportuniteit bestond om de productie van cfk-gassen te stoppen en te investeren in schonere vervangmiddelen. De chemische industrie heeft dan ook een belangrijke rol gespeeld bij de aanvaarding van het Montrealprotocol, dat het verbod op cfk-gassen in 1987 regelde."

De chemische industrie zet grote stappen vooruit bij de verbetering van de elektrische mobiliteit en de productie van zonnecellen.

Een levend model

Dertig jaar later zijn de uitdagingen er niet minder op geworden. Van Ypersele vindt dat de chemiesector zowel rechtstreeks als onrechtstreeks oplossingen positief kan stimuleren. "Ik zie nog heel wat mogelijkheden. De sector blijft verantwoordelijk voor een deel van de CO2-uitstoot, maar tegelijk is het net de chemische industrie die grote stappen vooruitzet bij de verbetering van de elektrische mobiliteit en de productie van zonnecellen voor zonnepanelen. Onrechtstreeks blijft de sector een producent van plastics, waarvan er nog te veel in de zee terechtkomen. Ook daar moet je vooruitgang durven nastreven en heb je als producent een verantwoordelijkheid."

Volgens Jean-Pascal van Ypersele kunnen producenten veel inspiratie opdoen in de natuur. Hij verwijst naar Le Vivant comme modèle, het boek van Gauthier Chapelle dat aantoont hoe natuurlijke processenmodel kunnen staan voor verbeterde chemische processen. "De natuur zet dagelijks via extreem complexe maar efficiënte processen stoffen om. Als de chemiesector die beter leert doorgronden, dan zal ze steeds meer een deel van de oplossing worden."

© epo

Het boek "In het oog van de klimaatstorm" van Jean-Pascal van Ypersele, Philippe Lamotte en Thierry Libaert komt uit bij EPO in december.

Jean-Pascal van Ypersele is actief als professor milieuwetenschappen aan de Universiteit van Louvain-La-Neuve en speelde lange tijd een belangrijke rol in het internationale klimaatpanel IPCC. Hij maakt tevens deel uit van de groep van vijftien wetenschappers die tegen 2019 voor de Verenigde Naties het Global Sustainable Development Report opstelt. De overtuiging dat de chemiesector deel uitmaakt van de oplossing voor belangrijke klimaatproblemen is hem niet ongenegen. "De geschiedenis toont ons dat dit kan", zegt hij. "In de jaren 80 veroorzaakten de cfk-gassen een gat in de ozonlaag. Deze gassen zaten in spuitbussen, koelkasten en andere koelapparaten. Op een gegeven moment heeft de industrie begrepen dat er een opportuniteit bestond om de productie van cfk-gassen te stoppen en te investeren in schonere vervangmiddelen. De chemische industrie heeft dan ook een belangrijke rol gespeeld bij de aanvaarding van het Montrealprotocol, dat het verbod op cfk-gassen in 1987 regelde."Een levend modelDertig jaar later zijn de uitdagingen er niet minder op geworden. Van Ypersele vindt dat de chemiesector zowel rechtstreeks als onrechtstreeks oplossingen positief kan stimuleren. "Ik zie nog heel wat mogelijkheden. De sector blijft verantwoordelijk voor een deel van de CO2-uitstoot, maar tegelijk is het net de chemische industrie die grote stappen vooruitzet bij de verbetering van de elektrische mobiliteit en de productie van zonnecellen voor zonnepanelen. Onrechtstreeks blijft de sector een producent van plastics, waarvan er nog te veel in de zee terechtkomen. Ook daar moet je vooruitgang durven nastreven en heb je als producent een verantwoordelijkheid."Volgens Jean-Pascal van Ypersele kunnen producenten veel inspiratie opdoen in de natuur. Hij verwijst naar Le Vivant comme modèle, het boek van Gauthier Chapelle dat aantoont hoe natuurlijke processenmodel kunnen staan voor verbeterde chemische processen. "De natuur zet dagelijks via extreem complexe maar efficiënte processen stoffen om. Als de chemiesector die beter leert doorgronden, dan zal ze steeds meer een deel van de oplossing worden."Het boek "In het oog van de klimaatstorm" van Jean-Pascal van Ypersele, Philippe Lamotte en Thierry Libaert komt uit bij EPO in december.