Wat is het belang van de Belgische chemische en farmaceutische industrie?

Het belang van deze sector is onmiskenbaar. De chemische en farmaceutische industrie, goed voor om en bij de 90.000 jobs, is een sector die sterk verankerd is in ons land en een belangrijke pijler vormt van onze economie. Sinds het aantreden van de federale regering zijn er in deze sector 1.400 nieuwe banen bijgekomen.

België neemt al decennialang een leiderspositie in binnen de chemische en farmaceutische industrie, zowel in Europa als op wereldvlak. Ons land staat wereldwijd op nummer 1 voor chemie en kunststoffen naar omzet per inwoner.

De Belgische biopharma valley bevat spelers van wereldniveau zoals GSK, Janssen Pharmaceutica en UCB en is toonaangevend in de ontwikkeling van revolutionaire therapieën en vaccins. We pakken uit met onze chocolade en bieren, maar het is nog te weinig geweten dat we ook industriële wereldspelers zijn.

Premier Charles Michel

Wat doet de regering om de concurrentiepositie van de Belgische industrie te verstevigen?

Een land als België, met een open economie, heeft nood aan industriële productie die onze dienstensector sterker maakt. Beide zijn complementair.

De federale regering heeft vanaf het begin een aantal belangrijke sociaaleconomische hervormingen doorgevoerd ten gunste van het concurrentievermogen.

Afgelopen zomer hebben we bijkomende maatregelen genomen om deze hervormingen uit te breiden, met onder meer fundamentele fiscale verbeteringen. We hebben de ambitie om via het Nationaal Pact voor 60 miljard euro aan strategische investeringen te mobiliseren tegen 2030. Dit Pact moet de economische groei een boost geven, banen scheppen en het Belgisch sociaal model vrijwaren.

Maar we willen nog verder gaan, want we hebben ambitie met dit land. Sinds drie jaar concretiseren we onze obsessie: jobcreatie dankzij meer concurrentiekracht voor onze bedrijven.

De chemische en farmaceutische sector is een schoolvoorbeeld van de gebundelde dynamiek tussen multinationals, lokale kmo's en start-ups. Het is belangrijk dat deze ondernemingen in België blijven investeren en werkgelegenheid scheppen. Een sterke, innovatie-gerichte industrie vormt tevens een stimulans voor het wetenschappelijk onderzoek in ons land.

De chemische en farmaceutische sector is een schoolvoorbeeld van de gebundelde dynamiek tussen multinationals, lokale kmo's en start-ups.

Wat is het belang van innovatie voor de economische toekomst van ons land?

Innovatie is de basis van onze economie. In 2016 investeerde de chemische en farmaceutische sector 4 miljard euro in R&D. Dat bedrag vertegenwoordigt 60% van alle industriële uitgaven voor R&D in België of een verdubbeling in 10 jaar tijd. Kortom, een sterk positief signaal!

België geniet eveneens internationale erkenning als leider in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, baanbrekende toepassingen op het vlak van biotechnologie of innovatieve processen in de chemische en biofarmaceutische productie. Ons land bezit hoogtechnologische installaties die uniek zijn in de wereld. We moeten deze koers voortzetten omdat deze innovatieve aanpak als een hefboom werkt voor toekomstige investeringen en werkgelegenheid.

In deze context hebben we de innovatieaftrek hervormd en fiscale maatregelen ingevoerd om R&D te stimuleren. We moedigen de chemie, kunststoffen en life sciences dan ook aan om in België producten te ontwikkelen die inspelen op de grote uitdagingen van deze tijd en zo bijdragen aan een duurzamere wereld.

Wat is het belang van de Belgische chemische en farmaceutische industrie?Het belang van deze sector is onmiskenbaar. De chemische en farmaceutische industrie, goed voor om en bij de 90.000 jobs, is een sector die sterk verankerd is in ons land en een belangrijke pijler vormt van onze economie. Sinds het aantreden van de federale regering zijn er in deze sector 1.400 nieuwe banen bijgekomen. België neemt al decennialang een leiderspositie in binnen de chemische en farmaceutische industrie, zowel in Europa als op wereldvlak. Ons land staat wereldwijd op nummer 1 voor chemie en kunststoffen naar omzet per inwoner.De Belgische biopharma valley bevat spelers van wereldniveau zoals GSK, Janssen Pharmaceutica en UCB en is toonaangevend in de ontwikkeling van revolutionaire therapieën en vaccins. We pakken uit met onze chocolade en bieren, maar het is nog te weinig geweten dat we ook industriële wereldspelers zijn.Wat doet de regering om de concurrentiepositie van de Belgische industrie te verstevigen?Een land als België, met een open economie, heeft nood aan industriële productie die onze dienstensector sterker maakt. Beide zijn complementair.De federale regering heeft vanaf het begin een aantal belangrijke sociaaleconomische hervormingen doorgevoerd ten gunste van het concurrentievermogen.Afgelopen zomer hebben we bijkomende maatregelen genomen om deze hervormingen uit te breiden, met onder meer fundamentele fiscale verbeteringen. We hebben de ambitie om via het Nationaal Pact voor 60 miljard euro aan strategische investeringen te mobiliseren tegen 2030. Dit Pact moet de economische groei een boost geven, banen scheppen en het Belgisch sociaal model vrijwaren.Maar we willen nog verder gaan, want we hebben ambitie met dit land. Sinds drie jaar concretiseren we onze obsessie: jobcreatie dankzij meer concurrentiekracht voor onze bedrijven.De chemische en farmaceutische sector is een schoolvoorbeeld van de gebundelde dynamiek tussen multinationals, lokale kmo's en start-ups. Het is belangrijk dat deze ondernemingen in België blijven investeren en werkgelegenheid scheppen. Een sterke, innovatie-gerichte industrie vormt tevens een stimulans voor het wetenschappelijk onderzoek in ons land.Wat is het belang van innovatie voor de economische toekomst van ons land?Innovatie is de basis van onze economie. In 2016 investeerde de chemische en farmaceutische sector 4 miljard euro in R&D. Dat bedrag vertegenwoordigt 60% van alle industriële uitgaven voor R&D in België of een verdubbeling in 10 jaar tijd. Kortom, een sterk positief signaal!België geniet eveneens internationale erkenning als leider in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, baanbrekende toepassingen op het vlak van biotechnologie of innovatieve processen in de chemische en biofarmaceutische productie. Ons land bezit hoogtechnologische installaties die uniek zijn in de wereld. We moeten deze koers voortzetten omdat deze innovatieve aanpak als een hefboom werkt voor toekomstige investeringen en werkgelegenheid.In deze context hebben we de innovatieaftrek hervormd en fiscale maatregelen ingevoerd om R&D te stimuleren. We moedigen de chemie, kunststoffen en life sciences dan ook aan om in België producten te ontwikkelen die inspelen op de grote uitdagingen van deze tijd en zo bijdragen aan een duurzamere wereld.