OneLife biedt als verzekeringsmaatschappij alleen levensverzekeringen van het type Tak 23 aan. Marc Dhondt, Senior Consultant Belgium OneLife: "We zijn actief sinds 1991 en werken vanuit het Groothertogdom Luxemburg op een aantal markten. De belangrijkste daarvan is België, met 50 % van de omzet en het premievolume. Onze andere markten zijn Denemarken, Frankrijk, Portugal en Spanje. Sinds 1 januari is OneLife eigendom van Apicil, een omvangrijke Franse groep actief op het vlak van sociale bescherming en voorzorg.

Investeren in beleggingsfondsen

Bij een levensverzekering Tak 23 belegt de verzekeringsonderneming alle geïnde premies in beleggingsfondsen. "OneLife heeft via een vijftigtal verschillende fondsenhuizen toegang tot liefst 280 fondsen met een samenstelling van aandelen, obligaties of beide activaklassen." Onder de fondsen van OneLife heerst een ruime geografische en thematische verscheidenheid.

Drie voorname troeven

Wat heeft OneLife zijn klanten te bieden? Marc Dhondt: "Vooreerst, een strenge selectie van fondsen, per fondsenhuis slechts een twee- tot drietal, stuk voor stuk het neusje van de zalm. Vervolgens, levensverzekeringscontracten als investeringen in beleggingsfondsen, maar met opties. Bijvoorbeeld opties die de verwezenlijkte meerwaarde beschermen (save gain), of bescherming inbouwen bij een waardedaling (stop loss) ... Ten slotte, een team van specialisten in vermogensbeheer dat alles in het werk stelt om klanten oplossingen voor te stellen. Dat alles ondersteund door een state-of-the-art-technologie in de vorm van een interactieve website en een app op de smartphone. Daarop zien klanten de historiek van hun beleggingen, het verwezenlijkte rendement en alle kosten."

Forum voor specialisten

OneLife organiseert in België ook elk jaar een forum. In oktober 2019 vond het plaats onder de titel The future of Wealth Management. Het was een ontmoeting van fondsenhuizen, verzekeringsmakelaars, notarissen, fiscalisten en afgevaardigden van OneLife. Tijdens workshops deelden ze hun kennis over vermogensbeheer, fiscaliteit, vastgoed ... En tijdens pitches stelden fondsenhuizen hun nieuwe fondsen voor.

Waarom zo'n forum, elk jaar? Marc Dhondt: "Omdat er in België volop toekomst is voor wealth management met een levensverzekering Tak 23. Verzekeringscontracten vertegenwoordigen nu amper enkele procenten van de markt, maar in Frankrijk is dat al 95 %. Het verschil heeft met fiscaliteit te maken en met de nood aan competentie om het product af te stemmen op de situatie van de belegger. De levensverzekering Tak 23 is complexer dan een beleggingsproduct dat tussenpersonen van het schap nemen. Daarom doen we een beroep op verzekeringsmakelaars. België is rijp voor vermogensbeheer en successieplanning via de levensverzekering van het type Tak 23."

Makelaar Finstra kent levensverzekering door en door

Pascal Van den Berge is oprichter en zaakvoerder van het makelaarskantoor Finstra en al 25 jaar gespecialiseerd in levensverzekeringen. Finstra was overigens een van de eerste makelaars die met OneLife werkte. Op het forum van OneLife lichtte hij het belang van de levensverzekering Tak 23 voor vermogensbeheer en successieplanning toe.

Er zijn twee grote types levensverzekering: Tak 21 en Tak 23. In beide gevallen betaal je een premie en krijg je bij leven of overlijden een 'verzekerd' bedrag uitgekeerd. De verzekeringsmaatschappij belegt de premies om rendement te behalen.

  • Bij een verzekering van het type Tak 21 is je kapitaal bij leven of overlijden vooraf afgesproken en gewaarborgd, en krijg je een gewaarborgd rendement op de gestorte premies, plus een mogelijke winstdeling in betere tijden.
  • Bij een levensverzekering Tak 23 is het kapitaal dat je met premies opbouwt (meestal) niet gewaarborgd. Je kunt Tak 23 vergelijken met beleggingsfondsen, waarbij je (afhankelijk van de activaklassen in het fonds) meer risico neemt, en dus meer rendement kunt behalen.

Belastingen bij type 21 en 23

Pascal Van den Berge: "Een belangrijk verschil tussen Tak 21 en Tak 23 is de mogelijkheid om bij Tak 23 extra rendement te behalen, door de belegging in fondsen, zonder evenwel zeker van dat rendement te zijn. Is een vooraf gekend (vast of afnemend minimum) kapitaal overlijden wel belangrijk, dan kun je dat in het contract laten inbouwen. Overigens, bij een Tak 23 betaal je geen belasting op einddatum.

Als de verzekeringsmaatschappij in een contract van het type Tak 23 alle premies in beleggingsfondsen belegt, kun je dan niet even goed zelf of via een tussenpersoon rechtsreeks in fondsen investeren? Pascal Van den Berge: "Dat kan, als je daar de kennis voor hebt. Maar met een Tak 23 is het mogelijk om extra behoeftes en wensen in een verzekeringscontract op te nemen."

"Dat is precies wat we doen: we overleggen met onze klant (ondernemer of vrij beroep) over zijn (financiële) situatie en wensen en stellen dan oplossingen voor, afgestemd op zijn risicoappetijt en beleggersprofiel (MiFID). Als die oplossingen in de tijd veranderen, zowel wat bedrag als soort dekking betreft, kunnen we het contract aanpassen."

Voor ondernemers

Pascal Van den Berge denkt ook aan een Individuele pensioentoezegging (IPT) voor ondernemers. "Het is een wettelijke manier om een vennootschap de premies voor een extra pensioen te doen betalen en het kapitaal bij de ondernemer als natuurlijke persoon te doen belanden. Voor die IPT kun je een levensverzekering Tak 21 of Tak 23 afsluiten, waarbij de premie meteen en voor de volle 100 % aftrekbaar is. Aan de levensverzekering kun je aanvullende dekkingen - bij overlijden, ongeval of invaliditeit - toevoegen."

Successieplanning

"De levensverzekering Tak 23 is ook geschikt voor successieplanning. Zonder testament gaan bezittingen bij overlijden naar de wettige erfgenamen. Met een testament kun je daarvan afwijken, maar het is gemakkelijker om dat via de begunstiging in een levensverzekeringscontract te doen. Die begunstiging kun je later aanpassen. Je kunt ook bij een schenking - via de aanvaarding van begunstiging - de controle over het geschonken bedrag behouden, al dan niet met toevoeging van terugkeer van de tegoeden. Of met een levensverzekeringscontract op twee hoofden werken, zodat bij het overlijden van een van beide de belegging niet stopt."

"Voldoende stof dus voor overleg om met een levensverzekeringscontract zowel aan vermogensbeheer als successieplanning te doen. We werken voor Tak 23 bijzonder graag met de verzekeringsonderneming OneLife. Het is een van de oudste maatschappijen, met heel wat expertise in huis. En er is een ruim aanbod aan beschikbare internationale fondsen van hoge kwaliteit. OneLife deelt bovendien zijn kennis met zijn partners in de distributie en de specialisten in vermogensbeheer en successieplanning zijn vlot toegankelijk. Om nog te zwijgen van de interactieve website en app voor makelaars en klanten."

Enkele extra opties bij Tak 23

- Drip feeding: je belegt via je levensverzekering 100.000 euro in een veilig fonds en verplaatst elke maand 5.000 euro naar een aandelenfonds. Zo bescherm je te beleggen vermogen tegen waardeverlies en streef je met een periodieke betaling naar meer rendement (omzeiling van het time to market-probleem).

- Dynamische stop loss: je belegt 100.000 euro in een Tak 23 met als voorwaarde dat je maximum 10 % van je belegde kapitaal (inclusief kapitalisatie) wilt verliezen.

- Save gain: je laat de verzekeringsmaatschappij om alle winst van een belegging naar een veilig fonds overbrengen.

Dirk Frimout: ruimte voor de toekomst

Keynote speaker Dirk Frimout besloot het forum The Future of Wealth Management met een voordracht. De Belgische astrofysicus nam in 1992 deel aan een ruimtereis voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Hij was overigens de eerste Belg in de ruimte. Tijdens zijn fel gesmaakte toespraak vielen geregeld woorden zoals teamwork, innovatie, verandering, passie, uitdaging en engagement. Niet toevallig maakt ook OneLife in zijn productontwikkeling en in de contacten met de markt, zowel de distributie als de klanten, volop ruimte voor die begrippen.

OneLife biedt als verzekeringsmaatschappij alleen levensverzekeringen van het type Tak 23 aan. Marc Dhondt, Senior Consultant Belgium OneLife: "We zijn actief sinds 1991 en werken vanuit het Groothertogdom Luxemburg op een aantal markten. De belangrijkste daarvan is België, met 50 % van de omzet en het premievolume. Onze andere markten zijn Denemarken, Frankrijk, Portugal en Spanje. Sinds 1 januari is OneLife eigendom van Apicil, een omvangrijke Franse groep actief op het vlak van sociale bescherming en voorzorg.Bij een levensverzekering Tak 23 belegt de verzekeringsonderneming alle geïnde premies in beleggingsfondsen. "OneLife heeft via een vijftigtal verschillende fondsenhuizen toegang tot liefst 280 fondsen met een samenstelling van aandelen, obligaties of beide activaklassen." Onder de fondsen van OneLife heerst een ruime geografische en thematische verscheidenheid.Wat heeft OneLife zijn klanten te bieden? Marc Dhondt: "Vooreerst, een strenge selectie van fondsen, per fondsenhuis slechts een twee- tot drietal, stuk voor stuk het neusje van de zalm. Vervolgens, levensverzekeringscontracten als investeringen in beleggingsfondsen, maar met opties. Bijvoorbeeld opties die de verwezenlijkte meerwaarde beschermen (save gain), of bescherming inbouwen bij een waardedaling (stop loss) ... Ten slotte, een team van specialisten in vermogensbeheer dat alles in het werk stelt om klanten oplossingen voor te stellen. Dat alles ondersteund door een state-of-the-art-technologie in de vorm van een interactieve website en een app op de smartphone. Daarop zien klanten de historiek van hun beleggingen, het verwezenlijkte rendement en alle kosten."OneLife organiseert in België ook elk jaar een forum. In oktober 2019 vond het plaats onder de titel The future of Wealth Management. Het was een ontmoeting van fondsenhuizen, verzekeringsmakelaars, notarissen, fiscalisten en afgevaardigden van OneLife. Tijdens workshops deelden ze hun kennis over vermogensbeheer, fiscaliteit, vastgoed ... En tijdens pitches stelden fondsenhuizen hun nieuwe fondsen voor.Waarom zo'n forum, elk jaar? Marc Dhondt: "Omdat er in België volop toekomst is voor wealth management met een levensverzekering Tak 23. Verzekeringscontracten vertegenwoordigen nu amper enkele procenten van de markt, maar in Frankrijk is dat al 95 %. Het verschil heeft met fiscaliteit te maken en met de nood aan competentie om het product af te stemmen op de situatie van de belegger. De levensverzekering Tak 23 is complexer dan een beleggingsproduct dat tussenpersonen van het schap nemen. Daarom doen we een beroep op verzekeringsmakelaars. België is rijp voor vermogensbeheer en successieplanning via de levensverzekering van het type Tak 23."Pascal Van den Berge is oprichter en zaakvoerder van het makelaarskantoor Finstra en al 25 jaar gespecialiseerd in levensverzekeringen. Finstra was overigens een van de eerste makelaars die met OneLife werkte. Op het forum van OneLife lichtte hij het belang van de levensverzekering Tak 23 voor vermogensbeheer en successieplanning toe.Er zijn twee grote types levensverzekering: Tak 21 en Tak 23. In beide gevallen betaal je een premie en krijg je bij leven of overlijden een 'verzekerd' bedrag uitgekeerd. De verzekeringsmaatschappij belegt de premies om rendement te behalen.Pascal Van den Berge: "Een belangrijk verschil tussen Tak 21 en Tak 23 is de mogelijkheid om bij Tak 23 extra rendement te behalen, door de belegging in fondsen, zonder evenwel zeker van dat rendement te zijn. Is een vooraf gekend (vast of afnemend minimum) kapitaal overlijden wel belangrijk, dan kun je dat in het contract laten inbouwen. Overigens, bij een Tak 23 betaal je geen belasting op einddatum.Als de verzekeringsmaatschappij in een contract van het type Tak 23 alle premies in beleggingsfondsen belegt, kun je dan niet even goed zelf of via een tussenpersoon rechtsreeks in fondsen investeren? Pascal Van den Berge: "Dat kan, als je daar de kennis voor hebt. Maar met een Tak 23 is het mogelijk om extra behoeftes en wensen in een verzekeringscontract op te nemen.""Dat is precies wat we doen: we overleggen met onze klant (ondernemer of vrij beroep) over zijn (financiële) situatie en wensen en stellen dan oplossingen voor, afgestemd op zijn risicoappetijt en beleggersprofiel (MiFID). Als die oplossingen in de tijd veranderen, zowel wat bedrag als soort dekking betreft, kunnen we het contract aanpassen."Pascal Van den Berge denkt ook aan een Individuele pensioentoezegging (IPT) voor ondernemers. "Het is een wettelijke manier om een vennootschap de premies voor een extra pensioen te doen betalen en het kapitaal bij de ondernemer als natuurlijke persoon te doen belanden. Voor die IPT kun je een levensverzekering Tak 21 of Tak 23 afsluiten, waarbij de premie meteen en voor de volle 100 % aftrekbaar is. Aan de levensverzekering kun je aanvullende dekkingen - bij overlijden, ongeval of invaliditeit - toevoegen.""De levensverzekering Tak 23 is ook geschikt voor successieplanning. Zonder testament gaan bezittingen bij overlijden naar de wettige erfgenamen. Met een testament kun je daarvan afwijken, maar het is gemakkelijker om dat via de begunstiging in een levensverzekeringscontract te doen. Die begunstiging kun je later aanpassen. Je kunt ook bij een schenking - via de aanvaarding van begunstiging - de controle over het geschonken bedrag behouden, al dan niet met toevoeging van terugkeer van de tegoeden. Of met een levensverzekeringscontract op twee hoofden werken, zodat bij het overlijden van een van beide de belegging niet stopt.""Voldoende stof dus voor overleg om met een levensverzekeringscontract zowel aan vermogensbeheer als successieplanning te doen. We werken voor Tak 23 bijzonder graag met de verzekeringsonderneming OneLife. Het is een van de oudste maatschappijen, met heel wat expertise in huis. En er is een ruim aanbod aan beschikbare internationale fondsen van hoge kwaliteit. OneLife deelt bovendien zijn kennis met zijn partners in de distributie en de specialisten in vermogensbeheer en successieplanning zijn vlot toegankelijk. Om nog te zwijgen van de interactieve website en app voor makelaars en klanten."Dirk Frimout: ruimte voor de toekomstKeynote speaker Dirk Frimout besloot het forum The Future of Wealth Management met een voordracht. De Belgische astrofysicus nam in 1992 deel aan een ruimtereis voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Hij was overigens de eerste Belg in de ruimte. Tijdens zijn fel gesmaakte toespraak vielen geregeld woorden zoals teamwork, innovatie, verandering, passie, uitdaging en engagement. Niet toevallig maakt ook OneLife in zijn productontwikkeling en in de contacten met de markt, zowel de distributie als de klanten, volop ruimte voor die begrippen.