Wanneer je geld belegt in een beleggingsfonds, investeer je onrechtstreeks in bedrijven en andere entiteiten. Niet alle fondsen houden in dezelfde mate rekening met de sociale en ecologische gevolgen van investeringen; sommige integreren die zelfs helemaal niet in hun beleggingsbeleid. In dat geval worden de investeringsbeslissingen hoofdzakelijk of uitsluitend op basis van financiële criteria genomen. Beleg je in dergelijke fondsen, dan financiert jouw geld mogelijk sectoren en bedrijven die schadelijk zijn voor mens en planeet.

Impactfondsen

Met haar impactfondsen biedt Triodos Bank een concreet en transparant alternatief. Dankzij die fondsen kun je je beleggingen toespitsen op bedrijven met een meetbare positieve impact. Triodos heeft verschillende thema's in kaart gebracht die inherent zijn aan de duurzame transitie, denk aan hernieuwbare energie, circulaire economie, sociale inclusie en emancipatie, of welvaart en gezondheid van de bevolking. Die aanpak houdt ook in dat bepaalde sectoren uitgesloten worden. Dat geldt onder andere voor fossiele energie of wapens.

Uiteraard hebben we ook in een duurzame wereld nog steeds producten als shampoo, schoenen of koffie nodig. We hebben er alle belang bij de grote bedrijven die deze producten maken, ertoe aan te zetten hun producten en processen substantieel te verduurzamen. Daarom komen ze in aanmerking voor de impactfondsen op voorwaarde dat ze een aantoonbare positieve bijdrage leveren aan de samenleving en beantwoorden aan de strikte Triodos-duurzaamheidscriteria. Triodos controleert bijvoorbeeld de herkomst van de gebruikte grondstoffen, het gevoerde beloningsbeleid, de eerbiediging van de mensenrechten, de afwezigheid van dierproeven, enz. Dit strenge selectieproces maakt het mogelijk gediversifieerde en evenwichtige fondsen samen te stellen met een reële positieve impact op het milieu en de samenleving.

Bovendien vraagt Triodos, als geëngageerd aandeelhouder, aan de bedrijven verklaring over de zwakke punten van de bedrijfsvoering en zo nodig het bewijs te leveren van een traject van continue verbetering.

Langetermijnvisie

Toenemende klimaatopwarming, sociale ongelijkheid en verlies aan biodiversiteit maken de duurzame transitie noodzakelijker en dringender. Bedrijven die duurzaamheid en sociale inclusie bovenaan hun prioriteitenlijst zetten, zijn beter voorbereid op die transitie. Ze zijn meer gericht op de lange termijn en lopen vooruit op een steeds strengere regelgeving en scherpere eisen inzake duurzaamheid. Dit is belangrijk voor beleggers met een duurzame visie op hun financiën.

Wanneer je geld belegt in een beleggingsfonds, investeer je onrechtstreeks in bedrijven en andere entiteiten. Niet alle fondsen houden in dezelfde mate rekening met de sociale en ecologische gevolgen van investeringen; sommige integreren die zelfs helemaal niet in hun beleggingsbeleid. In dat geval worden de investeringsbeslissingen hoofdzakelijk of uitsluitend op basis van financiële criteria genomen. Beleg je in dergelijke fondsen, dan financiert jouw geld mogelijk sectoren en bedrijven die schadelijk zijn voor mens en planeet.Met haar impactfondsen biedt Triodos Bank een concreet en transparant alternatief. Dankzij die fondsen kun je je beleggingen toespitsen op bedrijven met een meetbare positieve impact. Triodos heeft verschillende thema's in kaart gebracht die inherent zijn aan de duurzame transitie, denk aan hernieuwbare energie, circulaire economie, sociale inclusie en emancipatie, of welvaart en gezondheid van de bevolking. Die aanpak houdt ook in dat bepaalde sectoren uitgesloten worden. Dat geldt onder andere voor fossiele energie of wapens.Uiteraard hebben we ook in een duurzame wereld nog steeds producten als shampoo, schoenen of koffie nodig. We hebben er alle belang bij de grote bedrijven die deze producten maken, ertoe aan te zetten hun producten en processen substantieel te verduurzamen. Daarom komen ze in aanmerking voor de impactfondsen op voorwaarde dat ze een aantoonbare positieve bijdrage leveren aan de samenleving en beantwoorden aan de strikte Triodos-duurzaamheidscriteria. Triodos controleert bijvoorbeeld de herkomst van de gebruikte grondstoffen, het gevoerde beloningsbeleid, de eerbiediging van de mensenrechten, de afwezigheid van dierproeven, enz. Dit strenge selectieproces maakt het mogelijk gediversifieerde en evenwichtige fondsen samen te stellen met een reële positieve impact op het milieu en de samenleving.Bovendien vraagt Triodos, als geëngageerd aandeelhouder, aan de bedrijven verklaring over de zwakke punten van de bedrijfsvoering en zo nodig het bewijs te leveren van een traject van continue verbetering.Toenemende klimaatopwarming, sociale ongelijkheid en verlies aan biodiversiteit maken de duurzame transitie noodzakelijker en dringender. Bedrijven die duurzaamheid en sociale inclusie bovenaan hun prioriteitenlijst zetten, zijn beter voorbereid op die transitie. Ze zijn meer gericht op de lange termijn en lopen vooruit op een steeds strengere regelgeving en scherpere eisen inzake duurzaamheid. Dit is belangrijk voor beleggers met een duurzame visie op hun financiën.