In een representatieve studie heeft NN Investment Partners het DNA van de Belgische belegger blootgelegd. Daaruit blijkt dat ondanks de minimale rentevoeten op spaarboekjes slechts 15 procent van de Belgen kiest voor beleggingsproducten. Het gaat voornamelijk om oudere, hoog opgeleide mannen met een hoge professionele status. Die typering wordt nog meer uitgesproken bij de mensen die beleggen in fondsen. Beschouwt de Belg beleggen eerder als iets wat exclusief weggelegd is voor rijke en slimme mensen?

Een iets grotere groep, die zowat 22 procent van de bevolking vertegenwoordigt, geeft aan niet afkerig te staan ten opzichte van beleggen, maar een waaier aan redenen weerhoudt hen er voorlopig van om er nu al effectief mee te beginnen. Zo vinden zij het risico te hoog en de opbrengst te laag. Die perceptie is in de eerste plaats ingegeven door een gebrekkige kennis en een beperkt vertrouwen in de onafhankelijkheid van de bank. In sommige gevallen kan de weerstand ook verklaard worden door de leeftijd. Jongere mensen hebben minder financiële middelen ter beschikking, zijn vooral bezig met de opgroeiende kinderen en hebben vaak geïnvesteerd in de eigen woning.

Alternatieve communicatiekanalen noodzakelijk

Voor een groot deel van de bevolking blijft de drempel tot beleggen vrij hoog en dat geldt a fortiori voor het beleggen in fondsen. Meer dan 60 procent staat helemaal niet open voor de beleggingsmarkt. Het gaat in de eerste plaats om mensen die op het einde van de maand gewoon geen geld overhouden waardoor ze logischerwijze ook niet kunnen beleggen. Deze categorie van onvermogenden omvat vooral lager opgeleide personen zonder beroepsactiviteit.

22% van de bevolking percipieert het risico als te hoog en de opbrengst te laag van beleggingsproducten.

Ditzelfde profiel vinden we terug bij de onbetrokkenen al zijn de vrouwen in deze laatste categorie duidelijk oververtegenwoordigd. Het gaat om mensen die aangeven dat ze het beheer van hun geld toevertrouwen aan iemand anders, in bijna de helft van de gevallen is dat de partner.

Een derde en laatste categorie van mensen die geen interesse hebben voor beleggen zijn de ongeïnteresseerden. Hun kennis van beleggingsproducten is zeer beperkt en ze staan ook niet open om die te verbeteren. Daarvoor is hun wantrouwen in de banken gewoon veel te groot. Om deze mensen te overtuigen om de stap naar het beleggen te zetten, zijn alternatieve communicatiekanalen aangewezen.

Taartdiagram: wie belegt al?

Bron: NN Investment Partners

Ontdek hier de educatieve video's van NN Investment Partners over fondsbeleggen.

Klik hier voor de andere artikels uit ons dossier 'Het DNA van de Belgische belegger'.

In een representatieve studie heeft NN Investment Partners het DNA van de Belgische belegger blootgelegd. Daaruit blijkt dat ondanks de minimale rentevoeten op spaarboekjes slechts 15 procent van de Belgen kiest voor beleggingsproducten. Het gaat voornamelijk om oudere, hoog opgeleide mannen met een hoge professionele status. Die typering wordt nog meer uitgesproken bij de mensen die beleggen in fondsen. Beschouwt de Belg beleggen eerder als iets wat exclusief weggelegd is voor rijke en slimme mensen?Een iets grotere groep, die zowat 22 procent van de bevolking vertegenwoordigt, geeft aan niet afkerig te staan ten opzichte van beleggen, maar een waaier aan redenen weerhoudt hen er voorlopig van om er nu al effectief mee te beginnen. Zo vinden zij het risico te hoog en de opbrengst te laag. Die perceptie is in de eerste plaats ingegeven door een gebrekkige kennis en een beperkt vertrouwen in de onafhankelijkheid van de bank. In sommige gevallen kan de weerstand ook verklaard worden door de leeftijd. Jongere mensen hebben minder financiële middelen ter beschikking, zijn vooral bezig met de opgroeiende kinderen en hebben vaak geïnvesteerd in de eigen woning.Alternatieve communicatiekanalen noodzakelijkVoor een groot deel van de bevolking blijft de drempel tot beleggen vrij hoog en dat geldt a fortiori voor het beleggen in fondsen. Meer dan 60 procent staat helemaal niet open voor de beleggingsmarkt. Het gaat in de eerste plaats om mensen die op het einde van de maand gewoon geen geld overhouden waardoor ze logischerwijze ook niet kunnen beleggen. Deze categorie van onvermogenden omvat vooral lager opgeleide personen zonder beroepsactiviteit.Ditzelfde profiel vinden we terug bij de onbetrokkenen al zijn de vrouwen in deze laatste categorie duidelijk oververtegenwoordigd. Het gaat om mensen die aangeven dat ze het beheer van hun geld toevertrouwen aan iemand anders, in bijna de helft van de gevallen is dat de partner.Een derde en laatste categorie van mensen die geen interesse hebben voor beleggen zijn de ongeïnteresseerden. Hun kennis van beleggingsproducten is zeer beperkt en ze staan ook niet open om die te verbeteren. Daarvoor is hun wantrouwen in de banken gewoon veel te groot. Om deze mensen te overtuigen om de stap naar het beleggen te zetten, zijn alternatieve communicatiekanalen aangewezen.Taartdiagram: wie belegt al?Bron: NN Investment PartnersOntdek hier de educatieve video's van NN Investment Partners over fondsbeleggen.Klik hier voor de andere artikels uit ons dossier 'Het DNA van de Belgische belegger'.