Zo wordt de nadruk gelegd op de complementariteit van de verschillende modi en zal ingespeeld worden op technologische innovaties. Ook efficiëntie ontsluiting van bedrijventerreinen is een prioriteit.

De Vlaamse overheid wil samen met de havens en de industriële partners werk maken van een bedrijfszekere en betaalbare oplossing om het goederenvervoer over het spoor te behouden.

Daarnaast wil ze ook de bereikbaarheid van de havens via de waterweg verbeteren. De focus ligt daarbij op de verdere uitbouw van het Albertkanaal, de Schelde, het Zeekanaal Brussel-Schelde en de Seine-Scheldeverbinding via de Leie met onder meer het kanaal Bossuit-Kortrijk als prioriteit.

Wat de hinterlandontsluiting via de binnenvaart voor de haven van Zeebrugge betreft, zal in eerste instantie werk gemaakt worden van een betere doorvaart op de Ringvaart rond Brugge. Indien andere pistes voor een binnenvaartontsluiting op gabariet 2.500 ton op korte termijn niet realiseerbaar zouden blijken dan zullen de mogelijkheden van binnenvaart langs de kust uitgewerkt worden mits aanpassing van nationale en internationale regelgeving.

Er komen maatregelen die ervoor moeten zorgen dat binnenvaartvervoer in een bredere range van marktsectoren en -condities competitief kan zijn, voor het vergroenen van het netwerk en de vloot en voor het verder uitbouwen van de overslagmogelijkheden. Om de binnenvaartsector te stimuleren, wordt gestreefd naar een gelijk speelveld met de buurlanden.

Zo wordt de nadruk gelegd op de complementariteit van de verschillende modi en zal ingespeeld worden op technologische innovaties. Ook efficiëntie ontsluiting van bedrijventerreinen is een prioriteit. De Vlaamse overheid wil samen met de havens en de industriële partners werk maken van een bedrijfszekere en betaalbare oplossing om het goederenvervoer over het spoor te behouden. Daarnaast wil ze ook de bereikbaarheid van de havens via de waterweg verbeteren. De focus ligt daarbij op de verdere uitbouw van het Albertkanaal, de Schelde, het Zeekanaal Brussel-Schelde en de Seine-Scheldeverbinding via de Leie met onder meer het kanaal Bossuit-Kortrijk als prioriteit.Wat de hinterlandontsluiting via de binnenvaart voor de haven van Zeebrugge betreft, zal in eerste instantie werk gemaakt worden van een betere doorvaart op de Ringvaart rond Brugge. Indien andere pistes voor een binnenvaartontsluiting op gabariet 2.500 ton op korte termijn niet realiseerbaar zouden blijken dan zullen de mogelijkheden van binnenvaart langs de kust uitgewerkt worden mits aanpassing van nationale en internationale regelgeving.Er komen maatregelen die ervoor moeten zorgen dat binnenvaartvervoer in een bredere range van marktsectoren en -condities competitief kan zijn, voor het vergroenen van het netwerk en de vloot en voor het verder uitbouwen van de overslagmogelijkheden. Om de binnenvaartsector te stimuleren, wordt gestreefd naar een gelijk speelveld met de buurlanden.