De huidige crisis in de eurozone "is een nieuwe ervaring, die je het best kan vergelijken met die van de jaren dertig. Alle alternatieven zijn onaangenaam. Maar het beste alternatief voor Europa, en vooral voor Duitsland, is om de euro te redden", stelt Blair. "De euro nu opgeven zou rampzalig zijn, niet alleen op politiek, maar ook op economisch vlak." De Brit erkent dat er veel gevraagd wordt van Duitsland. Het land "moet de reddingsmechanismes financieren, een hogere inflatie aanvaarden en zich garant stellen voor de schulden van landen die de noodzakelijke hervormingen niet hebben doorgevoerd". Volgens Blair heeft Duitsland echter geen andere keuze dan een zekere verdeling van de schulden te aanvaarden, terwijl de crisislanden hervormingen zullen moeten aanvaarden en uitvoeren volgens een precieze en realistische kalender. De Duitse publieke opinie staat grotendeels vijandig tegenover de maatregelen die werden genomen om de landen in moeilijkheden in de eurozone, zoals Griekenland, Portugal en Spanje, te redden. Met provocerende artikels schaart Bild zich regelmatig aan de kant van de eurosceptici. Volgens een peiling van het Duitse dagblad denkt 51 procent van de Duitsers dat de grootste economie van de eurozone er beter aan toe zou zijn zonder de euro (tegen 29 procent die het omgekeerde denkt), en vindt 71 procent dat Griekenland uit de eurozone moet als het zijn besparingsbeloftes niet nakomt. (FUL)

De huidige crisis in de eurozone "is een nieuwe ervaring, die je het best kan vergelijken met die van de jaren dertig. Alle alternatieven zijn onaangenaam. Maar het beste alternatief voor Europa, en vooral voor Duitsland, is om de euro te redden", stelt Blair. "De euro nu opgeven zou rampzalig zijn, niet alleen op politiek, maar ook op economisch vlak." De Brit erkent dat er veel gevraagd wordt van Duitsland. Het land "moet de reddingsmechanismes financieren, een hogere inflatie aanvaarden en zich garant stellen voor de schulden van landen die de noodzakelijke hervormingen niet hebben doorgevoerd". Volgens Blair heeft Duitsland echter geen andere keuze dan een zekere verdeling van de schulden te aanvaarden, terwijl de crisislanden hervormingen zullen moeten aanvaarden en uitvoeren volgens een precieze en realistische kalender. De Duitse publieke opinie staat grotendeels vijandig tegenover de maatregelen die werden genomen om de landen in moeilijkheden in de eurozone, zoals Griekenland, Portugal en Spanje, te redden. Met provocerende artikels schaart Bild zich regelmatig aan de kant van de eurosceptici. Volgens een peiling van het Duitse dagblad denkt 51 procent van de Duitsers dat de grootste economie van de eurozone er beter aan toe zou zijn zonder de euro (tegen 29 procent die het omgekeerde denkt), en vindt 71 procent dat Griekenland uit de eurozone moet als het zijn besparingsbeloftes niet nakomt. (FUL)