De verklaring voor het verminderde verbruik ligt vooral aan de slechte zomer van 2011. Van de ruim 301 miljoen euro omzet wordt 63 pct gerealiseerd door de verkoop van drinkwater. De rest komt uit zuivering en sanering (17 pct), 'centrale diensten' (13 pct) en het beheer van sportterreinen (7 pct). "Dit jaar starten we ook met het ondersteunen van wegwerkzaamheden, met als doel dat werken in het openbaar domein meer geïntegreerd gebeuren, en met aanvullende diensten", aldus algemeen directeur Ludy Modderie (TMVW). "Dat laatste is bijvoorbeeld de inzet van onze experts of technische profielen in onze aankoopdienst voor derden of bijvoorbeeld de gezamelijke aankoop van strooizout." TMVW sluit het boekjaar af met een gunstig saldo van 15,29 miljoen euro, en investeert een groot deel van de winst in optimalisatie van de net- en werkingsinfrastructuur. Wat de integrale waterfactuur betreft, benadrukt TMVW dat de prijs voor het onderdeel 'drinkwater' sinds 2005 met 14 procent steeg, iets minder dan de inflatie. De grootste stijging, ongeveer dertig pct, ligt vooral in het onderdeel 'gemeentelijke saneringsbijdrage', in mindere mate in de 'bovengemeentelijke saneringsbijdrage'. TMVW is actief in Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Henegouwen. (KAV)

De verklaring voor het verminderde verbruik ligt vooral aan de slechte zomer van 2011. Van de ruim 301 miljoen euro omzet wordt 63 pct gerealiseerd door de verkoop van drinkwater. De rest komt uit zuivering en sanering (17 pct), 'centrale diensten' (13 pct) en het beheer van sportterreinen (7 pct). "Dit jaar starten we ook met het ondersteunen van wegwerkzaamheden, met als doel dat werken in het openbaar domein meer geïntegreerd gebeuren, en met aanvullende diensten", aldus algemeen directeur Ludy Modderie (TMVW). "Dat laatste is bijvoorbeeld de inzet van onze experts of technische profielen in onze aankoopdienst voor derden of bijvoorbeeld de gezamelijke aankoop van strooizout." TMVW sluit het boekjaar af met een gunstig saldo van 15,29 miljoen euro, en investeert een groot deel van de winst in optimalisatie van de net- en werkingsinfrastructuur. Wat de integrale waterfactuur betreft, benadrukt TMVW dat de prijs voor het onderdeel 'drinkwater' sinds 2005 met 14 procent steeg, iets minder dan de inflatie. De grootste stijging, ongeveer dertig pct, ligt vooral in het onderdeel 'gemeentelijke saneringsbijdrage', in mindere mate in de 'bovengemeentelijke saneringsbijdrage'. TMVW is actief in Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Henegouwen. (KAV)