Alles over vergrijzing

De hervormingen die de regering-Michel heeft doorgevoerd in de pensioenen en het brugpensioen, doen de extra kosten van de vergrijzing tegen 2060 halveren tegenover vroegere prognoses. Die daling is deels te danken aan nieuwe hypotheses over de economische groei en de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een studie van het Planbureau dat The Daily Trends, het dagelijkse digitale nieuwsmagazine van Trends, kon inkijken.

De volgende regering heeft een nieuwe stem om naar te luisteren. De Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg (FOS) heeft zichzelf herdoopt in het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (Vlozo). Toplui Geert Uytterschaut en Lode Van den Brande presenteren hun verlanglijstje.

Bijna vier op de tien ondernemers in Vlaanderen zijn ouder dan vijftig jaar. Daardoor komen veel kmo's de volgende jaren in de etalage te staan.

De meerkosten van de vergrijzing lopen tegen 2060 op tot 9,1 procent van het bbp, een pak meer dan de Vergrijzingscommissie de voorbije jaren heeft berekend.

De vergrijzing van de Belgische bevolking veroorzaakt niet alleen kommer en kwel, maar verbergt ook heel wat opportuniteiten. Dat stelt Brieuc Van Damme van de onafhankelijke denktank Itinera Institute in zijn boek 'Het grijze goud'.

Guy Quaden, gouverneur van de Nationale Bank van België (NBB), maakt de regering attent op de problematiek van de vergrijzing in ons land en stelt daarbij enkele maatregelen voor.