Alles over Universiteit van Gent

Volgens Herwig Joosten, professor Internationale Fiscaliteit aan de Universiteit van Gent, is er wel een duidelijke tendens tot harmonisering van de belastbare basis, maar 'biedt die geen realistisch vooruitzicht op een harmonisering van de algemene belastingvoeten in Europa'.