Alles over Paul Callewaert

De regering-Michel maakte er een prioriteit van om de activiteitsgraad op te krikken. Daarbij viseerde ze ook de langdurig zieken. Maar de re-integratieplannen hebben het aantal langdurig zieken niet doen afnemen. Hoe kan het beter?

De ziekteverzekering is goed voor bijna een derde van de jongste besparingsinspanning. Het leverde minister Maggie De Block (Open Vld) kritiek op vanaf vele banken. Artsensyndicaten, ziekenfondsen en ziekenhuiskoepels riepen om ter luidst. Toch beseft iedereen dat er iets moet veranderen. De hamvraag is: betaalt de patiënt de rekening?

Maandag heeft het verzekeringscomité een begrotingsvoorstel voor de ziekteverzekering in 2016 goedgekeurd. Opvallend: de ziekenfondsen reageren in verspreide slagorde en ook op de artsenbank was geen unanimiteit. Volgende week neemt de Algemene Raad een definitieve beslissing en stuurt een begrotingsvoorstel naar de minister.