Alles over Glasgow

Het gevecht tegen klimaatverandering heeft nu daden nodig, niet enkel beloftes.

Het is nog mogelijk om de opwarming van de aarde te beperken 2 graden Celsius, zonder de economie te ontwrichten. Dat kan door een juiste prijs op koolstof te plakken. De klimaatconferentie van Glasgow (COP26) geeft daartoe een aanzet.

'COP26 maakt voor het eerst een opening naar een wereldwijd systeem van verhandelbare emissierechten, zoals we dat in Europa al kennen.' Dat zegt Trends-hoofdredacteur Wim Verhoeven.

'De ontgroei-agenda zit vol mythes en is al even funest voor de planeet als voor de mens. De weg naar duurzaamheid ligt uiteindelijk in nog meer technologische innovatie, sneller, breder en dieper', stelt professor Marc De Vos.

In zijn jongste boek Vuur vraagt de filosoof Ignaas Devisch zich af wat het alternatief is voor een wereld die wordt aangedreven door fossiele brandstoffen. "De CO2-uitstoot verminderen op zich is niet de grote uitdaging. De vraag is hoe je mensen uit de armoede haalt, zonder dat dat ten koste gaat van het klimaat."

De planeet verandert met een nooit geziene snelheid, en dat betekent dat er massa-extinctie en andere rampen op komst zijn, waarschuwt de Amerikaanse aardwetenschapper en bioloog Andrew Knoll. Zijn missie is mensen te doen nadenken over hun relatie tot de aarde. "De onverschilligheid verbaast mij."

Jill Peeters gaat straks niet naar de klimaattop COP26 in Glasgow, maar met haar nieuwe docureeks op Canvas zal haar stem duidelijk te horen zijn in het klimaatdebat. Veeleer dan te focussen op wat er verkeerd loopt, wil ze mensen en bedrijven inspireren. "Ook een bedrijf kan nagaan welke rol in zijn DNA zit. Ben je een innovatiekoploper? Wil je de leider zijn? Ben je eerder een verbinder, of een volger?"