Alles over Glasgow

De Belgische klimaatonderhandelaar Peter Wittoeck duidt het historische belang van het schadefonds dat de klimaatconferentie COP27 in Sharm-el-Sheikh in het leven riep, en doet uit de doeken welke belangen er spelen.

Het gevecht tegen klimaatverandering heeft nu daden nodig, niet enkel beloftes.

Het is nog mogelijk om de opwarming van de aarde te beperken 2 graden Celsius, zonder de economie te ontwrichten. Dat kan door een juiste prijs op koolstof te plakken. De klimaatconferentie van Glasgow (COP26) geeft daartoe een aanzet.

'COP26 maakt voor het eerst een opening naar een wereldwijd systeem van verhandelbare emissierechten, zoals we dat in Europa al kennen.' Dat zegt Trends-hoofdredacteur Wim Verhoeven.

'De ontgroei-agenda zit vol mythes en is al even funest voor de planeet als voor de mens. De weg naar duurzaamheid ligt uiteindelijk in nog meer technologische innovatie, sneller, breder en dieper', stelt professor Marc De Vos.

In zijn jongste boek Vuur vraagt de filosoof Ignaas Devisch zich af wat het alternatief is voor een wereld die wordt aangedreven door fossiele brandstoffen. "De CO2-uitstoot verminderen op zich is niet de grote uitdaging. De vraag is hoe je mensen uit de armoede haalt, zonder dat dat ten koste gaat van het klimaat."