Stresstests hebben als doel na te gaan in hoeverre kerncentrales of banken bestand zijn tegen de gevolgen van allerhande calamiteiten. In het geval van kerncentrales kan het dan gaan om scenario's zoals in Japan.

In het geval van banken komen dan scenario's als een nieuwe recessie, substantiële renteverhogingen of een default van een land in zware betalingsproblemen onder het analysemes.

In de zomer van 2010 voerden de Europese instanties in het zog van de grote financiële crisis en de schuldencrisis binnen de eurozone, stresstests uit op de 91 belangrijkste banken van Europa.

Vijf banken - één Duitse en vier Spaanse - kregen een onvoldoende op het rapport en dienden hun kapitaalstructuur te versterken. Volgens de stress tests verkeerden de andere 86 banken, waaronder het volledige Ierse bankenheir, in goede gezondheid.

Nog voor het jaar 2010 om was, kon er nog maar weinig twijfel over bestaan dat het Ierse bankwezen enkel door massale overheidssteun op de been kon worden gehouden. Maar ook buiten Ierland zijn de bankproblemen nog altijd veel intenser dan de stresstests aangaven.

Op dit eigenste moment worden er nieuwe stresstests voor de Europese banken op gang getrokken. Wederom ziet het er inzake de ernst waarmee die tests doorgevoerd zullen worden niet te best uit. Zo wil bijvoorbeeld Duitsland dat er erg brede definities gehanteerd worden van wat "kapitaal" nu precies inhoudt voor een financiële instelling.

Het zou zonder twijfel erg nadelig zijn voor de toekomst van de euro en de monetaire unie indien de nieuwe stresstests opnieuw totaal ongeloofwaardige resultaten zouden opleveren. De aanhoudende crisis binnen de eurozone is en blijft finaal vooral een bankencrisis.

In kringen van de Europese Centrale Bank (ECB) valt te vernemen dat er globaal voor het Europese bankwezen minstens 150 miljard euro aan echt vers kapitaal noodzakelijk is.

Stresstests hebben als doel na te gaan in hoeverre kerncentrales of banken bestand zijn tegen de gevolgen van allerhande calamiteiten. In het geval van kerncentrales kan het dan gaan om scenario's zoals in Japan. In het geval van banken komen dan scenario's als een nieuwe recessie, substantiële renteverhogingen of een default van een land in zware betalingsproblemen onder het analysemes. In de zomer van 2010 voerden de Europese instanties in het zog van de grote financiële crisis en de schuldencrisis binnen de eurozone, stresstests uit op de 91 belangrijkste banken van Europa. Vijf banken - één Duitse en vier Spaanse - kregen een onvoldoende op het rapport en dienden hun kapitaalstructuur te versterken. Volgens de stress tests verkeerden de andere 86 banken, waaronder het volledige Ierse bankenheir, in goede gezondheid. Nog voor het jaar 2010 om was, kon er nog maar weinig twijfel over bestaan dat het Ierse bankwezen enkel door massale overheidssteun op de been kon worden gehouden. Maar ook buiten Ierland zijn de bankproblemen nog altijd veel intenser dan de stresstests aangaven. Op dit eigenste moment worden er nieuwe stresstests voor de Europese banken op gang getrokken. Wederom ziet het er inzake de ernst waarmee die tests doorgevoerd zullen worden niet te best uit. Zo wil bijvoorbeeld Duitsland dat er erg brede definities gehanteerd worden van wat "kapitaal" nu precies inhoudt voor een financiële instelling. Het zou zonder twijfel erg nadelig zijn voor de toekomst van de euro en de monetaire unie indien de nieuwe stresstests opnieuw totaal ongeloofwaardige resultaten zouden opleveren. De aanhoudende crisis binnen de eurozone is en blijft finaal vooral een bankencrisis. In kringen van de Europese Centrale Bank (ECB) valt te vernemen dat er globaal voor het Europese bankwezen minstens 150 miljard euro aan echt vers kapitaal noodzakelijk is.