Zo werd voor het tweede kwartaal van 2018 het aantal loontrekkenden in Vlaanderen bij de RSZ geraamd op 2,37 miljoen, een toename van 1 procent op jaarbasis. De evolutie in arbeidsvolume is nog positiever daar het aantal voltijds equivalenten in het vermelde kwartaal met 1,5 procent steeg op jaarbasis. Deze groei is in eerste instantie toe te schrijven aan de commerciële dienstensectoren (+1,4 procent), maar ook de industrie en bouw (+0,9 procent) vertoont een duidelijke groei.

De Vlaamse werkzaamheidsgraad bedroeg in het tweede kwartaal van 2018 73,8 procent, een toename met 1,3 procent. Dit exact percentage dient met enige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd vermits de statistische berekeningsmethode in 2017 werd gewijzigd. Ook de werkloosheidsgraad daalde met 0,8 procent tot 3,8 procent. Het vermelde voorbehoud geldt ook hier. Ook de Vlaamse vacaturemarkt trekt verder aan. In oktober werden bij de VDAB 27.950 nieuwe vacatures geteld, een toename op jaarbasis van 16,4 procent.

Zo werd voor het tweede kwartaal van 2018 het aantal loontrekkenden in Vlaanderen bij de RSZ geraamd op 2,37 miljoen, een toename van 1 procent op jaarbasis. De evolutie in arbeidsvolume is nog positiever daar het aantal voltijds equivalenten in het vermelde kwartaal met 1,5 procent steeg op jaarbasis. Deze groei is in eerste instantie toe te schrijven aan de commerciële dienstensectoren (+1,4 procent), maar ook de industrie en bouw (+0,9 procent) vertoont een duidelijke groei.De Vlaamse werkzaamheidsgraad bedroeg in het tweede kwartaal van 2018 73,8 procent, een toename met 1,3 procent. Dit exact percentage dient met enige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd vermits de statistische berekeningsmethode in 2017 werd gewijzigd. Ook de werkloosheidsgraad daalde met 0,8 procent tot 3,8 procent. Het vermelde voorbehoud geldt ook hier. Ook de Vlaamse vacaturemarkt trekt verder aan. In oktober werden bij de VDAB 27.950 nieuwe vacatures geteld, een toename op jaarbasis van 16,4 procent.