De ziekenhuizen zagen hun omzet het voorbije jaar nog steeds stijgen en ze investeerden ook flink. Maar de omzet (+3,5 pct) blijkt onvoldoende te groeien om de stijgende loonkosten (+5,3 pct) op te vangen, zo blijkt uit de studie. Dat is vooral het gevolg van de uitbreiding van het personeelsbestand. Daarnaast doen de extra investeringen (+10,8 pct) ook de afschrijvingskosten stijgen. Aan de inkomstenzijde speelt het effect van de besparingsmaatregelen die de overheid heeft genomen. Er is bespaard op de honoraria van artsen die dat deels afstaan aan hun werkgever, terwijl ook de forfaitaire financiering van medicatie leidde tot minder inkomsten voor de ziekenhuizen. Het wer­kings­bud­get dat de over­heid ter be­schik­king stelt, is on­vol­doen­de om alle ver­pleeg­kos­ten te dra­gen. "Op 100 miljoen euro omzet, verliest het doorsnee ziekenhuis 4,3 miljoen", berekende Belfius. De winstmarges van de ziekenhuizen dalen dus, van 1,2 procent naar 0,7 procent van de omzet (-37 pct). Negentwintig van de 95 instellingen waren in 2012 zelfs operationeel verlieslatend. Dat zijn er vier meer dan in 2011. Netto, dus na uitzonderlijke inkomsten, schreven 17 ziekenhuizen rode cijfers (13 in 2011). (Belga)

De ziekenhuizen zagen hun omzet het voorbije jaar nog steeds stijgen en ze investeerden ook flink. Maar de omzet (+3,5 pct) blijkt onvoldoende te groeien om de stijgende loonkosten (+5,3 pct) op te vangen, zo blijkt uit de studie. Dat is vooral het gevolg van de uitbreiding van het personeelsbestand. Daarnaast doen de extra investeringen (+10,8 pct) ook de afschrijvingskosten stijgen. Aan de inkomstenzijde speelt het effect van de besparingsmaatregelen die de overheid heeft genomen. Er is bespaard op de honoraria van artsen die dat deels afstaan aan hun werkgever, terwijl ook de forfaitaire financiering van medicatie leidde tot minder inkomsten voor de ziekenhuizen. Het wer­kings­bud­get dat de over­heid ter be­schik­king stelt, is on­vol­doen­de om alle ver­pleeg­kos­ten te dra­gen. "Op 100 miljoen euro omzet, verliest het doorsnee ziekenhuis 4,3 miljoen", berekende Belfius. De winstmarges van de ziekenhuizen dalen dus, van 1,2 procent naar 0,7 procent van de omzet (-37 pct). Negentwintig van de 95 instellingen waren in 2012 zelfs operationeel verlieslatend. Dat zijn er vier meer dan in 2011. Netto, dus na uitzonderlijke inkomsten, schreven 17 ziekenhuizen rode cijfers (13 in 2011). (Belga)