Het management heeft ook besloten om een interne adviesraad op te richten, samengesteld uit leden van het personeel en het management, die de evenwichtige werkprestaties van de personeelsleden zal monitoren, aldus het persbericht. Brussels Airlines betreurt dat "ondanks haar constructieve opstelling tijdens de onderhandelingen, geen algemeen akkoord werd bereikt". Het management van het luchtvaartbedrijf hoopt dat de volgende dagen de sociale dialoog alsnog kan worden voortgezet. (Belga)

Het management heeft ook besloten om een interne adviesraad op te richten, samengesteld uit leden van het personeel en het management, die de evenwichtige werkprestaties van de personeelsleden zal monitoren, aldus het persbericht. Brussels Airlines betreurt dat "ondanks haar constructieve opstelling tijdens de onderhandelingen, geen algemeen akkoord werd bereikt". Het management van het luchtvaartbedrijf hoopt dat de volgende dagen de sociale dialoog alsnog kan worden voortgezet. (Belga)