"De piloten hebben besloten de acties op te schorten tot eind volgende week", aldus Van Camp. De maatregel is bedoeld om de onderhandelingen met de directie over het principeakkoord meer tijd te geven. Volgende week vrijdag volgt een nieuwe vergadering. "Er zijn veel raakpunten, maar ook nog discussiepunten", aldus nog de vakbondsman. Zo is besloten om de 58-plussers toch aan boord te houden, onder een bepaald regime. Zij kunnen hun arbeidsduurverminderingsdagen vrij kiezen, in samenspraak met de planning. Van Camp spreekt over een "grote overwinning" en toont zich optimistisch. Zijn collega Jean Marc Le Pied van de vakbond CNE waarschuwde evenwel dat het om een opschorting gaat. Indien de onderhandelingen met de directie niet de gewenste resultaten opleveren, kunnen de acties alsnog hervat worden. Van Camp legde verder nog uit dat het nooit de bedoeling was tot een 24-urenstaking te komen, maar wel maandag een prikactie te voeren. Dat het toch zover is gekomen, legt Van Camp uit met de houding van de directie tijdens de gesprekken maandag. (Belga)

"De piloten hebben besloten de acties op te schorten tot eind volgende week", aldus Van Camp. De maatregel is bedoeld om de onderhandelingen met de directie over het principeakkoord meer tijd te geven. Volgende week vrijdag volgt een nieuwe vergadering. "Er zijn veel raakpunten, maar ook nog discussiepunten", aldus nog de vakbondsman. Zo is besloten om de 58-plussers toch aan boord te houden, onder een bepaald regime. Zij kunnen hun arbeidsduurverminderingsdagen vrij kiezen, in samenspraak met de planning. Van Camp spreekt over een "grote overwinning" en toont zich optimistisch. Zijn collega Jean Marc Le Pied van de vakbond CNE waarschuwde evenwel dat het om een opschorting gaat. Indien de onderhandelingen met de directie niet de gewenste resultaten opleveren, kunnen de acties alsnog hervat worden. Van Camp legde verder nog uit dat het nooit de bedoeling was tot een 24-urenstaking te komen, maar wel maandag een prikactie te voeren. Dat het toch zover is gekomen, legt Van Camp uit met de houding van de directie tijdens de gesprekken maandag. (Belga)