De vakbonden zaten vandaag rond de tafel met de directie over het nieuwe vervoersplan en de invulling ervan per depot. Woensdag is er nog een vergadering gepland over een reeks andere punten die de socialistische spoorbond aankaartte bij de aankondiging van de stakingsaanzegging. Goossens blijft erbij dat woensdag concrete pistes op tafel moeten komen, maar ziet de gesprekken "de goede richting uitgaan". De socialistische spoorbond hekelt onder meer de "inertie" inzake aanwervingen, "ondanks een zorgwekkende opeenstapeling van de achterstallige vakantiedagen". Volgens de bond gaat het al om meer dan een miljoen dagen die de werknemers nog niet hebben kunnen opnemen. Daarnaast is de bond bezorgd over de verschuiving van statutair personeel naar filialen, en vraagt hij duidelijkheid over de gevolgen van het nieuwe transportplan voor het personeel. (Belga)

De vakbonden zaten vandaag rond de tafel met de directie over het nieuwe vervoersplan en de invulling ervan per depot. Woensdag is er nog een vergadering gepland over een reeks andere punten die de socialistische spoorbond aankaartte bij de aankondiging van de stakingsaanzegging. Goossens blijft erbij dat woensdag concrete pistes op tafel moeten komen, maar ziet de gesprekken "de goede richting uitgaan". De socialistische spoorbond hekelt onder meer de "inertie" inzake aanwervingen, "ondanks een zorgwekkende opeenstapeling van de achterstallige vakantiedagen". Volgens de bond gaat het al om meer dan een miljoen dagen die de werknemers nog niet hebben kunnen opnemen. Daarnaast is de bond bezorgd over de verschuiving van statutair personeel naar filialen, en vraagt hij duidelijkheid over de gevolgen van het nieuwe transportplan voor het personeel. (Belga)