Een sociaal bemiddelaar pendelde maandag tussen bonden en directie, die onderhandelen over het sociale luik van de sluitingsplannen van de warme lijn in Luik. Voor de vakbonden is wat nu op tafel ligt onaanvaardbaar, aldus David Camerini van de christelijke vakbond. De verzoening is nodig omdat de sociale partners het niet eens raken over de modaliteiten van het brugpensioen. Voor de vakbonden is dat een breekpunt. Ze verkregen dat de brugpensioenleeftijd op 52 jaar is gebracht, maar er is geen akkoord over de financiële modaliteiten. Donderdag om 09.30 uur wordt het overleg hervat. (JDH)

Een sociaal bemiddelaar pendelde maandag tussen bonden en directie, die onderhandelen over het sociale luik van de sluitingsplannen van de warme lijn in Luik. Voor de vakbonden is wat nu op tafel ligt onaanvaardbaar, aldus David Camerini van de christelijke vakbond. De verzoening is nodig omdat de sociale partners het niet eens raken over de modaliteiten van het brugpensioen. Voor de vakbonden is dat een breekpunt. Ze verkregen dat de brugpensioenleeftijd op 52 jaar is gebracht, maar er is geen akkoord over de financiële modaliteiten. Donderdag om 09.30 uur wordt het overleg hervat. (JDH)