De sociale partners raakten het eens over een aantal deeldossiers zoals de welvaartvastheid, lastenverlagingen, de minimum- en jongerenlonen. "Daar is een volledig akkoord over tussen de sociale partners", aldus de ACLVB-voorzitter. De afspraken werden dinsdagochtend overgemaakt aan de regering. De sociale partners wachten nu op het groen licht van de regering. (ANA)

De sociale partners raakten het eens over een aantal deeldossiers zoals de welvaartvastheid, lastenverlagingen, de minimum- en jongerenlonen. "Daar is een volledig akkoord over tussen de sociale partners", aldus de ACLVB-voorzitter. De afspraken werden dinsdagochtend overgemaakt aan de regering. De sociale partners wachten nu op het groen licht van de regering. (ANA)