"De sociale partners zijn tot een advies gekomen, waarover de vakbonden zich begin volgende week zullen buigen", verduidelijkt ze, erop wijzend dat het ABVV zich verzet tegen meer flexibiliteit, "vooral als dat niet gekaderd wordt". Volgens de krant Le Soir hebben werkgevers en vakbonden "raakvlakken" gevonden in het dossier van de arbeidstijd, onder meer over overuren, glijdende uren en arbeidstijd.Vanmiddag is er een ontmoeting gepland tussen de sociale partners en de regering. (DLA)

"De sociale partners zijn tot een advies gekomen, waarover de vakbonden zich begin volgende week zullen buigen", verduidelijkt ze, erop wijzend dat het ABVV zich verzet tegen meer flexibiliteit, "vooral als dat niet gekaderd wordt". Volgens de krant Le Soir hebben werkgevers en vakbonden "raakvlakken" gevonden in het dossier van de arbeidstijd, onder meer over overuren, glijdende uren en arbeidstijd.Vanmiddag is er een ontmoeting gepland tussen de sociale partners en de regering. (DLA)