Het ACV wacht voorts op het antwoord van de regering op de tekst over de modernisering van de arbeidstijd die vakbonden en werkgevers opstelden. Tegen 18 februari moet er een akkoord zijn, niet alleen over die modernisering van de arbeidsmarkt/arbeidstijd maar ook over eerdere akkoorden die de sociale partners bereikten. Dat gaat dan over bijvoorbeeld de welvaartsvastheid en lastenverlagingen. (DLA)

Het ACV wacht voorts op het antwoord van de regering op de tekst over de modernisering van de arbeidstijd die vakbonden en werkgevers opstelden. Tegen 18 februari moet er een akkoord zijn, niet alleen over die modernisering van de arbeidsmarkt/arbeidstijd maar ook over eerdere akkoorden die de sociale partners bereikten. Dat gaat dan over bijvoorbeeld de welvaartsvastheid en lastenverlagingen. (DLA)