Gemiddeld waren er over de laatste drie maanden 157.626 tijdelijke werklozen. Dat is 21,3 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. "Het slechte weer was vorige maand een belangrijke factor, bijvoorbeeld in de bouw, maar er spelen ook economische factoren een rol", zegt Hugo Boonaert, directeur-generaal van de financiële en statistische diensten van de RVA. In juni waren er in België overigens 409.033 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. Dat zijn er 9.971 meer dan vorige maand en 3.984 meer dan in juni 2011. Vorige maand was er een forse daling, maar dat was eerder een statistisch effect omdat afgestudeerde jongeren voortaan drie maanden langer moeten wachten op een uitkering. Opvallend is dat er tegenover vorig jaar 5.504 mannelijke werklozen bijkwamen in juni, terwijl er bij de vrouwen een daling was met 1.520. "Meer mannen werken in conjunctuurgevoelige sectoren, zoals de industrie, en die wordt nu harder getroffen", legt Boonaert uit. De toename van de werkloosheid komt op rekening van Brussel (+1,8 procent) en Vlaanderen (+2,7 procent), terwijl de werkloosheid in Wallonië (-0,7 procent) daalde. In absolute cijfers was de toename van de werkloosheid in juni het grootst de leeftijdscategorie van 25 tot 29 jaar, waar er 2.485 werklozen bijkwamen. (DTM)

Gemiddeld waren er over de laatste drie maanden 157.626 tijdelijke werklozen. Dat is 21,3 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. "Het slechte weer was vorige maand een belangrijke factor, bijvoorbeeld in de bouw, maar er spelen ook economische factoren een rol", zegt Hugo Boonaert, directeur-generaal van de financiële en statistische diensten van de RVA. In juni waren er in België overigens 409.033 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. Dat zijn er 9.971 meer dan vorige maand en 3.984 meer dan in juni 2011. Vorige maand was er een forse daling, maar dat was eerder een statistisch effect omdat afgestudeerde jongeren voortaan drie maanden langer moeten wachten op een uitkering. Opvallend is dat er tegenover vorig jaar 5.504 mannelijke werklozen bijkwamen in juni, terwijl er bij de vrouwen een daling was met 1.520. "Meer mannen werken in conjunctuurgevoelige sectoren, zoals de industrie, en die wordt nu harder getroffen", legt Boonaert uit. De toename van de werkloosheid komt op rekening van Brussel (+1,8 procent) en Vlaanderen (+2,7 procent), terwijl de werkloosheid in Wallonië (-0,7 procent) daalde. In absolute cijfers was de toename van de werkloosheid in juni het grootst de leeftijdscategorie van 25 tot 29 jaar, waar er 2.485 werklozen bijkwamen. (DTM)