Shell zette in 2009, onder voormalig topman Jeroen van der Veer, alle projecten voor alternatieve energie stil. Zijn opvolger Peter Voser lijkt nu een andere mening toegedaan. De "New Lens Scenarios" van Shell gaan uit van een scenario dat 'Oceanen' is gedoopt en van een 'Bergen' scenario. In 'Oceanen' gaat Shell uit van een welvarende en volatiele wereld waarin niet overheden maar marktkrachten de vraag naar energie bepalen. Olie en steenkool maken nog deel uit van de energievoorziening, maar tegen 2060 is de zon de belangrijkste bron. In 'Bergen' is er een krachtige rol voor overheden weggelegd die, bij een matige economische groei, verreikende politieke beslissingen nemen. Die leiden er toe dat gas al in 2030 de belangrijkste energiebron wordt. Daarbij speelt de winning van moeilijk te winnen gas, zoals schaliegas, een grote rol. Ook waterstof als brandstof maakt in dit scenario een grote opmars, maar pas tegen het einde van deze eeuw. (WDM)

Shell zette in 2009, onder voormalig topman Jeroen van der Veer, alle projecten voor alternatieve energie stil. Zijn opvolger Peter Voser lijkt nu een andere mening toegedaan. De "New Lens Scenarios" van Shell gaan uit van een scenario dat 'Oceanen' is gedoopt en van een 'Bergen' scenario. In 'Oceanen' gaat Shell uit van een welvarende en volatiele wereld waarin niet overheden maar marktkrachten de vraag naar energie bepalen. Olie en steenkool maken nog deel uit van de energievoorziening, maar tegen 2060 is de zon de belangrijkste bron. In 'Bergen' is er een krachtige rol voor overheden weggelegd die, bij een matige economische groei, verreikende politieke beslissingen nemen. Die leiden er toe dat gas al in 2030 de belangrijkste energiebron wordt. Daarbij speelt de winning van moeilijk te winnen gas, zoals schaliegas, een grote rol. Ook waterstof als brandstof maakt in dit scenario een grote opmars, maar pas tegen het einde van deze eeuw. (WDM)