E.ON heeft plannen om einde 2014 te starten met het ombouwen van de steenkoolcentrale tot een installatie die energie wint uit de verbranding van houtpellets. Het bedrijf wil hiervoor 125 miljoen euro investeren. Eens op volle kracht moet de centrale groene stroom leveren voor zo'n 850.000 gezinnen. Vanuit milieuverenigingen waren er bezwaren gekomen tegen het gebruik van houtpellets, die niet duurzaam zouden zijn. Er werd dan ook bij minister Schauvliege beroep aangetekend tegen het positieve advies van de Limburgse deputatie. De minister legt de klachten nu dus langs zich neer, en kent de vergunning toch toe. Dit weliswaar onder verstrengde voorwaarden, zoals een vermindering van de maximale uitstoot van NOx en fijn stof, en de beperking van het maximale geluidsniveau. Bij E.ON is men blij met de beslissing van de minister. "Natuurlijk vinden we het goed dat ze de eerdere mening van het Limburgse provinciebestuur volgt", aldus woordvoerder Tom De Bruyckere. "We kunnen ons bovendien vinden in de strengere voorwaarden die de minister ons oplegt. Dit alles laat ons toe om nu in alle rust de ombouw voor te bereiden. Het blijft de bedoeling om hier eind 2014 mee van start te gaan." (Belga)

E.ON heeft plannen om einde 2014 te starten met het ombouwen van de steenkoolcentrale tot een installatie die energie wint uit de verbranding van houtpellets. Het bedrijf wil hiervoor 125 miljoen euro investeren. Eens op volle kracht moet de centrale groene stroom leveren voor zo'n 850.000 gezinnen. Vanuit milieuverenigingen waren er bezwaren gekomen tegen het gebruik van houtpellets, die niet duurzaam zouden zijn. Er werd dan ook bij minister Schauvliege beroep aangetekend tegen het positieve advies van de Limburgse deputatie. De minister legt de klachten nu dus langs zich neer, en kent de vergunning toch toe. Dit weliswaar onder verstrengde voorwaarden, zoals een vermindering van de maximale uitstoot van NOx en fijn stof, en de beperking van het maximale geluidsniveau. Bij E.ON is men blij met de beslissing van de minister. "Natuurlijk vinden we het goed dat ze de eerdere mening van het Limburgse provinciebestuur volgt", aldus woordvoerder Tom De Bruyckere. "We kunnen ons bovendien vinden in de strengere voorwaarden die de minister ons oplegt. Dit alles laat ons toe om nu in alle rust de ombouw voor te bereiden. Het blijft de bedoeling om hier eind 2014 mee van start te gaan." (Belga)