De betrokkenen stelden vrijdag het document "Bouwstenen voor een Energiepact voor België" voor. Ze vragen de overheden om de uitwerking van een energiepact, samen met hen, op te nemen in de regeerakkoorden. "Dat is belangrijk om een energiebeleid te kunnen uitstippelen op korte, middellange en lange termijn", zegt Fons Van Dyck van communicatiegroep BBDO, die de persconferentie organiseerde. De tekst is een werkdocument, benadrukt Van Dyck, dat een aantal pistes en reflecties opsomt. Opvallend is de suggestie van gedifferentieerde tarieven. "Er zijn bijkomende tariefstimulansen nodig om de gezinnen en kmo's aan te moedigen om hun verbruikspieken af te vlakken, bijvoorbeeld tijdens de verbruikspieken op winteravonden", klinkt het. "Dit kan helpen om het risico op capaciteitstekorten te verminderen." Ook onder meer bevoorradingszekerheid, duurzaamheid, hernieuwbare energie en een transparante elektriciteitsfactuur worden naar voren geschoven. "Het belangrijkste is dat het initiatief breed gedragen wordt", zegt Van Dyck. "Het werkdocument werd ondertekend door milieuorganisaties (zoals Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF), consumentenorganisaties (Test-Aankoop), belangrijke spelers in de energiesector (Elia, DEME, BASF, EnergyVile, ...), academici en personalia." Vanuit de politiek werd het initiatief alvast verwelkomd. Zo tweette CD&V'er Robrecht Bothuyne dat zijn partij "blij is met de voorzet voor een energiepact. "Werk voor volgende energieministers! ", klonk het. (Belga)

De betrokkenen stelden vrijdag het document "Bouwstenen voor een Energiepact voor België" voor. Ze vragen de overheden om de uitwerking van een energiepact, samen met hen, op te nemen in de regeerakkoorden. "Dat is belangrijk om een energiebeleid te kunnen uitstippelen op korte, middellange en lange termijn", zegt Fons Van Dyck van communicatiegroep BBDO, die de persconferentie organiseerde. De tekst is een werkdocument, benadrukt Van Dyck, dat een aantal pistes en reflecties opsomt. Opvallend is de suggestie van gedifferentieerde tarieven. "Er zijn bijkomende tariefstimulansen nodig om de gezinnen en kmo's aan te moedigen om hun verbruikspieken af te vlakken, bijvoorbeeld tijdens de verbruikspieken op winteravonden", klinkt het. "Dit kan helpen om het risico op capaciteitstekorten te verminderen." Ook onder meer bevoorradingszekerheid, duurzaamheid, hernieuwbare energie en een transparante elektriciteitsfactuur worden naar voren geschoven. "Het belangrijkste is dat het initiatief breed gedragen wordt", zegt Van Dyck. "Het werkdocument werd ondertekend door milieuorganisaties (zoals Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF), consumentenorganisaties (Test-Aankoop), belangrijke spelers in de energiesector (Elia, DEME, BASF, EnergyVile, ...), academici en personalia." Vanuit de politiek werd het initiatief alvast verwelkomd. Zo tweette CD&V'er Robrecht Bothuyne dat zijn partij "blij is met de voorzet voor een energiepact. "Werk voor volgende energieministers! ", klonk het. (Belga)