De federaties noemen de praktijken waarbij werknemers, vaak uit Oost-Europa, tegen dumpinglonen en zonder sociale bescherming worden tewerkgesteld in andere landen, een groeiend fenomeen. Frauduleuze werkgevers gebruiken daarvoor bijvoorbeeld postbusfirma's en valse arbeidsovereenkomsten. De uitgebuite werknemers zijn de grootste slachtoffers, maar het misbruik leidt ook tot oneerlijke concurrentie voor bonafide bedrijven. Bovendien lopen de overheden door de praktijken inkomsten mis.Tijdens een persconferentie voor aanvang van de betoging werden de lacunes in de Europese wetgeving aangeklaagd. De Europese richtlijn over detachering van werknemers "is een vrijgeleide voor de uitbuiting van gedetacheerde werknemers en een vrijgeleide voor oneerlijke concurrentie met werkgevers die collectieve arbeidsovereenkomsten en hun sociale verantwoordelijkheid wel respecteren", stelden de Europese vakbondsfederaties van de drie sectoren.Er wordt momenteel gedebatteerd over een versterking van die richtlijn, maar het voorstel dat de Europese Commissie deed, is "totaal onvoldoende", luidde het nog. Ze hopen met hun actie de beleidsmakers tot meer moed en daadkracht te overtuigen. "We willen niet de markten sluiten voor buitenlandse werknemers, maar voor ons betekent hetzelfde werk ook eenzelfde behandeling en eenzelfde loon, ongeacht de afkomst of de kleur van de werknemer", verklaarde Harald Wiedenhofer, secretaris-generaal van de Europese vakbondsfederatie van de voedings-, landbouw- en toerismesector. (DLA)

De federaties noemen de praktijken waarbij werknemers, vaak uit Oost-Europa, tegen dumpinglonen en zonder sociale bescherming worden tewerkgesteld in andere landen, een groeiend fenomeen. Frauduleuze werkgevers gebruiken daarvoor bijvoorbeeld postbusfirma's en valse arbeidsovereenkomsten. De uitgebuite werknemers zijn de grootste slachtoffers, maar het misbruik leidt ook tot oneerlijke concurrentie voor bonafide bedrijven. Bovendien lopen de overheden door de praktijken inkomsten mis.Tijdens een persconferentie voor aanvang van de betoging werden de lacunes in de Europese wetgeving aangeklaagd. De Europese richtlijn over detachering van werknemers "is een vrijgeleide voor de uitbuiting van gedetacheerde werknemers en een vrijgeleide voor oneerlijke concurrentie met werkgevers die collectieve arbeidsovereenkomsten en hun sociale verantwoordelijkheid wel respecteren", stelden de Europese vakbondsfederaties van de drie sectoren.Er wordt momenteel gedebatteerd over een versterking van die richtlijn, maar het voorstel dat de Europese Commissie deed, is "totaal onvoldoende", luidde het nog. Ze hopen met hun actie de beleidsmakers tot meer moed en daadkracht te overtuigen. "We willen niet de markten sluiten voor buitenlandse werknemers, maar voor ons betekent hetzelfde werk ook eenzelfde behandeling en eenzelfde loon, ongeacht de afkomst of de kleur van de werknemer", verklaarde Harald Wiedenhofer, secretaris-generaal van de Europese vakbondsfederatie van de voedings-, landbouw- en toerismesector. (DLA)