Vooral de werkloosheid bij mannen neemt toe. Meer dan de helft van de werkzoekenden (54,6 procent) zijn mannen. De groei in deze categorie bedraagt meer dan 11 procent op een jaar tijd, terwijl het aantal vrouwelijke werklozen met "slechts" 3,9 procent steeg. Het kabinet-Muyters verwijst naar het banenverlies in de industrie en het feit dat de meer vrouwelijke tertiaire en quartaire sectoren minder conjunctuurgevoelig zijn. Ook de jongeren zijn sterk getroffen: de werkloosheid steeg er op een jaar met 13,5 procent. Het aantal -25-jarigen zonder job bedraagt 44.666. Bij de 50-plussers daarentegen daalde de werkloosheid lichtjes (-0,8 pct), tot 50.818. De leeftijdsgrens voor activering schoof recent op tot 58 jaar. De vrij ingeschreven werkzoekenden kennen de grootste jaar-op-jaar stijging (+15,3 pct). Deze groep omvat onder meer herintreders, werknemers in vooropzeg die tijdens de opzeg niet moeten werken en migranten die niet in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering of leefloon. De provincie Limburg kende de grootste toename (+9,7 pct). In Vlaams-Brabant is de stijging (+6,4 pct) het kleinst. (ANA)

Vooral de werkloosheid bij mannen neemt toe. Meer dan de helft van de werkzoekenden (54,6 procent) zijn mannen. De groei in deze categorie bedraagt meer dan 11 procent op een jaar tijd, terwijl het aantal vrouwelijke werklozen met "slechts" 3,9 procent steeg. Het kabinet-Muyters verwijst naar het banenverlies in de industrie en het feit dat de meer vrouwelijke tertiaire en quartaire sectoren minder conjunctuurgevoelig zijn. Ook de jongeren zijn sterk getroffen: de werkloosheid steeg er op een jaar met 13,5 procent. Het aantal -25-jarigen zonder job bedraagt 44.666. Bij de 50-plussers daarentegen daalde de werkloosheid lichtjes (-0,8 pct), tot 50.818. De leeftijdsgrens voor activering schoof recent op tot 58 jaar. De vrij ingeschreven werkzoekenden kennen de grootste jaar-op-jaar stijging (+15,3 pct). Deze groep omvat onder meer herintreders, werknemers in vooropzeg die tijdens de opzeg niet moeten werken en migranten die niet in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering of leefloon. De provincie Limburg kende de grootste toename (+9,7 pct). In Vlaams-Brabant is de stijging (+6,4 pct) het kleinst. (ANA)