Het in 2001 opgerichte Zilverfonds beschikte eind vorig jaar over 14,1 miljard euro. Het fonds zou gespijsd worden met occasionele begrotingsoverschotten. Vanaf 2007 zou het fonds vaste inkomsten ontvangen door de toewijzing van 0,3 procent van het bbp, wat vanaf 2012 verhoogd zou worden tot 1,3 procent. "Maar in werkelijkheid is men zeer snel opgehouden met het fonds te bevoorraden, voornamelijk bij gebrek aan politieke wil", aldus de Franstalige beurskrant. Volgens Roland Berger moeten er andere oplossingen bedacht worden: een verhoging van de schuld, de premies verminderen of de economie structureel hervormen om meer mensen aan het werk te krijgen. Partner Bruno Colmant schuift verschillende pistes naar voren, zoals een verhoging van de effectieve pensioenleeftijd, een evolutie naar een hybride pensioenregime waarbij het herverdelingsstelsel en het kapitalisatiestelstel gecombineerd worden, of een versterking van de stimuli voor de tweede en derde pensioenpijler. (Belga)

Het in 2001 opgerichte Zilverfonds beschikte eind vorig jaar over 14,1 miljard euro. Het fonds zou gespijsd worden met occasionele begrotingsoverschotten. Vanaf 2007 zou het fonds vaste inkomsten ontvangen door de toewijzing van 0,3 procent van het bbp, wat vanaf 2012 verhoogd zou worden tot 1,3 procent. "Maar in werkelijkheid is men zeer snel opgehouden met het fonds te bevoorraden, voornamelijk bij gebrek aan politieke wil", aldus de Franstalige beurskrant. Volgens Roland Berger moeten er andere oplossingen bedacht worden: een verhoging van de schuld, de premies verminderen of de economie structureel hervormen om meer mensen aan het werk te krijgen. Partner Bruno Colmant schuift verschillende pistes naar voren, zoals een verhoging van de effectieve pensioenleeftijd, een evolutie naar een hybride pensioenregime waarbij het herverdelingsstelsel en het kapitalisatiestelstel gecombineerd worden, of een versterking van de stimuli voor de tweede en derde pensioenpijler. (Belga)