Minister van Consumentenbescherming Johan Vande Lanotte (sp.a) bereidt het dossier voor en wil de mogelijkheid van classaction beperkten tot consumenten die optreden tegen bedrijven, wat de institutionele investeerders of professionelen uitsluit. De gerechtelijke procedure zal verplicht voorafgegaan worden door een onderhandelingsprocedure om tot een transactie te kunnen komen, aldus L'Echo. Vande Lanotte hoopt tegen het einde van het jaar de wet te stemmen in het parlement, zodat die in 2014 van kracht kan worden. (GEL)

Minister van Consumentenbescherming Johan Vande Lanotte (sp.a) bereidt het dossier voor en wil de mogelijkheid van classaction beperkten tot consumenten die optreden tegen bedrijven, wat de institutionele investeerders of professionelen uitsluit. De gerechtelijke procedure zal verplicht voorafgegaan worden door een onderhandelingsprocedure om tot een transactie te kunnen komen, aldus L'Echo. Vande Lanotte hoopt tegen het einde van het jaar de wet te stemmen in het parlement, zodat die in 2014 van kracht kan worden. (GEL)