Volgens een mededeling van de Antwerpse Haven is de verhuis nodig door de verzadiging van het Delwaidedok, maar ook door de toenemende schaalvergroting van de scheepvaart. MSC is met 4,5 miljoen behandelde TEU (twenty feet equivalent unit) in 2013 de grootste containerklant van de Antwerpse haven. Vorig jaar werden 10.602 mensen rechtstreeks tewerkgesteld door MSC-activiteiten. In 2010 bereikte de rederij in haar terminal aan het Delwaidedok echter haar maximale capaciteit. Daardoor moest ze haar groei naar andere havens afleiden. Het Havenbedrijf verwacht niet dat de verhuis naar het Deurganckdok geen negatief effect op de lokale mobiliteit met zich mee zou brengen. Het start ook een markttoetsing om na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor de invulling van de vrijgekomen ruimte aan het Delwaidedok. (Belga)

Volgens een mededeling van de Antwerpse Haven is de verhuis nodig door de verzadiging van het Delwaidedok, maar ook door de toenemende schaalvergroting van de scheepvaart. MSC is met 4,5 miljoen behandelde TEU (twenty feet equivalent unit) in 2013 de grootste containerklant van de Antwerpse haven. Vorig jaar werden 10.602 mensen rechtstreeks tewerkgesteld door MSC-activiteiten. In 2010 bereikte de rederij in haar terminal aan het Delwaidedok echter haar maximale capaciteit. Daardoor moest ze haar groei naar andere havens afleiden. Het Havenbedrijf verwacht niet dat de verhuis naar het Deurganckdok geen negatief effect op de lokale mobiliteit met zich mee zou brengen. Het start ook een markttoetsing om na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor de invulling van de vrijgekomen ruimte aan het Delwaidedok. (Belga)