Wereldwijd zijn er 53 miljoen huishoudwerkers geregistreerd. Ze poetsen, strijken, zorgen voor de kinderen of doen het huishouden. Maar wellicht zijn het er honderd miljoen. "Ze vormen de zwakste groep op de arbeidsmarkt. Ze zijn onzichtbaar. Er zijn op enorme schaal misbruiken", legt Annuschka Vandewalle uit, algemeen secretaris van FOS, de noord-zuidorganisatie van de socialistische beweging. "Soms worden hun prestaties bijvoorbeeld niet als werk aanzien, en krijgen ze geen loon uitbetaald, maar enkel kost en inwoon. Of gelden voor hen niet de gangbare minimumlonen". Dankzij conventie 189 van de IAO uit 2012 kunnen die miljoenen huishoudhulpen voor het eerst aanspraak maken op meer rechten. Als de conventie wordt geratificeerd door de afzonderlijke landen, is er een bindend wetgevend kader. In België is dat ratificatieproces bezig. De problematiek is immers geen ver-van mijn-bed verhaal. Conventie 189 zal ook voor België concrete gevolgen hebben, legt Werner Van Heetvelde, federaal secretaris van de Algemene Centrale van het ABVV uit. Concreet zullen dienstbodes dankzij de conventie voor het eerst sociale rechten opbouwen, en zullen PWA-ers recht hebben op geschikte arbeidskledij. (Belga)

Wereldwijd zijn er 53 miljoen huishoudwerkers geregistreerd. Ze poetsen, strijken, zorgen voor de kinderen of doen het huishouden. Maar wellicht zijn het er honderd miljoen. "Ze vormen de zwakste groep op de arbeidsmarkt. Ze zijn onzichtbaar. Er zijn op enorme schaal misbruiken", legt Annuschka Vandewalle uit, algemeen secretaris van FOS, de noord-zuidorganisatie van de socialistische beweging. "Soms worden hun prestaties bijvoorbeeld niet als werk aanzien, en krijgen ze geen loon uitbetaald, maar enkel kost en inwoon. Of gelden voor hen niet de gangbare minimumlonen". Dankzij conventie 189 van de IAO uit 2012 kunnen die miljoenen huishoudhulpen voor het eerst aanspraak maken op meer rechten. Als de conventie wordt geratificeerd door de afzonderlijke landen, is er een bindend wetgevend kader. In België is dat ratificatieproces bezig. De problematiek is immers geen ver-van mijn-bed verhaal. Conventie 189 zal ook voor België concrete gevolgen hebben, legt Werner Van Heetvelde, federaal secretaris van de Algemene Centrale van het ABVV uit. Concreet zullen dienstbodes dankzij de conventie voor het eerst sociale rechten opbouwen, en zullen PWA-ers recht hebben op geschikte arbeidskledij. (Belga)