Tot vandaag zijn de reserves voor de pensioenverzekering en de bijdragen van de eerste pijler die door Ethias voor rekening van de lokale besturen beheerd worden, evenals de groepsverzekeringen van de tweede pijler, voornamelijk beheerd in tak21. Die bieden een kapitaalgarantie en een vast jaarlijks rendement waar eventueel nog een winstdeelneming bijkomt, naargelang het gerealiseerde financiële rendement.

In de eerste pijler bedroeg de gegarandeerde rente in 2014 nog 2,61 procent, maar in 2015 is die al gedaald naar 2,24 procent en verwacht wordt dat ze in 2016 zal zakken tot 1,9 procent. Daarnaast zijn de marktvooruitzichten van die aard dat we afstevenen op een scenario waarin de rentes op obligaties aanhoudend laag blijven, wat een ongunstige weerslag heeft op de toekomstige rendementen van de portefeuilles die in tak21 beheerd worden.

In die omstandigheden worden andere, meer rendabele types van investering aantrekkelijker voor de belegger. Vooral dan de aandelenmarkt, die weliswaar volatieler is op korte termijn, maar niettemin een premie oplevert voor het risico en de volatiliteit. Aandelen hebben het de voorbije jaren zeer goed gedaan en dat zal normaal gezien zo blijven.

Voor- en nadelen

In tegenstelling tot tak21 is tak23 een levensverzekering waarvan het rendement afhangt van een of meerdere investeringsfondsen. De belegger bepaalt zijn risicoprofiel en draagt de verantwoordelijkheid voor elk onderpresteren van de markt. Kapitaal en rendement zijn niet gegarandeerd.

Weliswaar sluit tak23 per definitie elke vorm van garantie uit op het deel dat geïnvesteerd is in aandelen (of een andere categorie van activa), maar het is nog altijd mogelijk om het kapitaal impliciet te beschermen voor het geheel van tak21 en 23, mits een dynamisch beheer op lange termijn gebeurt. Het obligatiegedeelte draagt bij tot de bescherming van de globale investering, en het aandelengedeelte laat toe om op zoek te gaan naar bijkomend rendement.

Hierbij dient opgemerkt dat een 'optimale' spreiding tussen tak21 en 23 in essentie en doelbewust de risiconeming moet weerspiegelen die elke investeerder vastgelegd heeft. Hoe belangrijker tak21, hoe minder globaal rendement mag verwacht worden. Daar staat tegenover dat het oorspronkelijke kapitaal beter beveiligd is. Omgekeerd, hoe groter het deel dat in tak23 geïnvesteerd wordt, hoe hoger het rendement dat op lange termijn kan verwacht worden. Maar daar staat dan weer tegenover dat een tijdelijke opflakkering van de volatiliteit van het aandelengedeelte het oorspronkelijke kapitaal kan uithollen.

Blijven investeren in obligaties in de huidige context van lage obligatierentes plaatst ons voor een dilemma: ofwel op zeer lange termijn investeren tegen minder dan 2 procent en het toekomstige rendement aantasten, ofwel op korte termijn investeren in afwachting dat de rente stijgt. Vandaar het belang om het vermogen te spreiden door een redelijk deel ervan te beleggen in aandelen.

De historische statistieken tonen aan dat op de lange termijn een investering in aandelen uiteindelijk altijd rendabeler is dan een belegging in obligaties. Bij overdracht van tak21 naar tak23 moet uiteraard rekening gehouden worden met de opportuniteiten op de markt en het risicoprofiel van de belegger. Een spreiding in de tijd kan voor aanzienlijke bedragen eveneens aangewezen zijn om het globale rendement glad te strijken mocht de markt instabiel zou zijn.

De historische statistieken tonen aan dat op de lange termijn een investering in aandelen uiteindelijk altijd rendabeler is dan een belegging in obligaties.

Jean-Michel Bourdoux, directeur Leven Collectiviteiten van Ethias

Tot vandaag zijn de reserves voor de pensioenverzekering en de bijdragen van de eerste pijler die door Ethias voor rekening van de lokale besturen beheerd worden, evenals de groepsverzekeringen van de tweede pijler, voornamelijk beheerd in tak21. Die bieden een kapitaalgarantie en een vast jaarlijks rendement waar eventueel nog een winstdeelneming bijkomt, naargelang het gerealiseerde financiële rendement.In de eerste pijler bedroeg de gegarandeerde rente in 2014 nog 2,61 procent, maar in 2015 is die al gedaald naar 2,24 procent en verwacht wordt dat ze in 2016 zal zakken tot 1,9 procent. Daarnaast zijn de marktvooruitzichten van die aard dat we afstevenen op een scenario waarin de rentes op obligaties aanhoudend laag blijven, wat een ongunstige weerslag heeft op de toekomstige rendementen van de portefeuilles die in tak21 beheerd worden.In die omstandigheden worden andere, meer rendabele types van investering aantrekkelijker voor de belegger. Vooral dan de aandelenmarkt, die weliswaar volatieler is op korte termijn, maar niettemin een premie oplevert voor het risico en de volatiliteit. Aandelen hebben het de voorbije jaren zeer goed gedaan en dat zal normaal gezien zo blijven.Voor- en nadelenIn tegenstelling tot tak21 is tak23 een levensverzekering waarvan het rendement afhangt van een of meerdere investeringsfondsen. De belegger bepaalt zijn risicoprofiel en draagt de verantwoordelijkheid voor elk onderpresteren van de markt. Kapitaal en rendement zijn niet gegarandeerd.Weliswaar sluit tak23 per definitie elke vorm van garantie uit op het deel dat geïnvesteerd is in aandelen (of een andere categorie van activa), maar het is nog altijd mogelijk om het kapitaal impliciet te beschermen voor het geheel van tak21 en 23, mits een dynamisch beheer op lange termijn gebeurt. Het obligatiegedeelte draagt bij tot de bescherming van de globale investering, en het aandelengedeelte laat toe om op zoek te gaan naar bijkomend rendement.Hierbij dient opgemerkt dat een 'optimale' spreiding tussen tak21 en 23 in essentie en doelbewust de risiconeming moet weerspiegelen die elke investeerder vastgelegd heeft. Hoe belangrijker tak21, hoe minder globaal rendement mag verwacht worden. Daar staat tegenover dat het oorspronkelijke kapitaal beter beveiligd is. Omgekeerd, hoe groter het deel dat in tak23 geïnvesteerd wordt, hoe hoger het rendement dat op lange termijn kan verwacht worden. Maar daar staat dan weer tegenover dat een tijdelijke opflakkering van de volatiliteit van het aandelengedeelte het oorspronkelijke kapitaal kan uithollen.Blijven investeren in obligaties in de huidige context van lage obligatierentes plaatst ons voor een dilemma: ofwel op zeer lange termijn investeren tegen minder dan 2 procent en het toekomstige rendement aantasten, ofwel op korte termijn investeren in afwachting dat de rente stijgt. Vandaar het belang om het vermogen te spreiden door een redelijk deel ervan te beleggen in aandelen.De historische statistieken tonen aan dat op de lange termijn een investering in aandelen uiteindelijk altijd rendabeler is dan een belegging in obligaties. Bij overdracht van tak21 naar tak23 moet uiteraard rekening gehouden worden met de opportuniteiten op de markt en het risicoprofiel van de belegger. Een spreiding in de tijd kan voor aanzienlijke bedragen eveneens aangewezen zijn om het globale rendement glad te strijken mocht de markt instabiel zou zijn. De historische statistieken tonen aan dat op de lange termijn een investering in aandelen uiteindelijk altijd rendabeler is dan een belegging in obligaties. Jean-Michel Bourdoux, directeur Leven Collectiviteiten van Ethias