De nieuwe structuur bij De Lijn werd een week geleden goedgekeurd door de raad van bestuur. Daardoor zal het aantal managementfuncties en het aantal bedienden dalen. Op een totaal van 1.780 gaat het om 286 werknemers.

Er komen geen gedwongen ontslagen, wel worden bedienden niet vervangen bij pensionering of spontaan vertrek.

De vakbonden zijn het niet eens met de plannen en dienden een stakingsaanzegging in. Een verzoeningspoging leverde geen resultaat op, waardoor er vrijdag een 24 urenstaking plaatsvindt.

In een persbericht zegt de directie van De Lijn ernstige hinder te verwachten. Ze raadt reizigers aan om die dag een alternatief te zoeken voor hun verplaatsingen. Aangezien ook bedienden zullen staken, zal de informatie over de exacte hinder waarschijnlijk onvolledig zijn.

"De nieuwe organisatie is nodig om de toekomst van ons bedrijf veilig te stellen. We maken ons ermee klaar om te kunnen concurreren met de privébedrijven als de markt in 2020 vrijgemaakt wordt", stelt Roger Kesteloot, de topman van De Lijn, in een persbericht.

Hij wijst erop dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen en dat er een betere omkadering komt van de chauffeurs en meer autonomie voor de technici.

"Ik wil nu met de vakbonden constructief afspraken maken over de verdere verfijning van het model, over de procedure van invulling en over begeleidende maatregelen", besluit Kesteloot.

Ook de socialistische bond ACOD verwacht grote hinder. De reorganisatie zal effecten hebben op alle niveaus in het bedrijf, benadrukt federaal secretaris van ACOD Tram-Bus-Metro Rita Coeck.

"Als de directie ons nu eens had kunnen overtuigen dat het plan verbeteringen zal brengen, dan zouden we kunnen meedenken. Maar deze reorganisatie heeft maar één duidelijk doel: 300 man minder en 40 miljoen besparen."

Op 21 februari zitten vakbonden en directie opnieuw samen met een sociaal bemiddelaar.

Vakbondsman Coeck wil dan aan de directie duidelijk maken dat er bij het personeel helemaal geen draagvlak bestaat voor de reorganisatie zoals die er nu uitziet. Als de directie zich niet bereid toont te luisteren naar de verzuchtingen, dreigen nieuwe acties.

De nieuwe structuur bij De Lijn werd een week geleden goedgekeurd door de raad van bestuur. Daardoor zal het aantal managementfuncties en het aantal bedienden dalen. Op een totaal van 1.780 gaat het om 286 werknemers. Er komen geen gedwongen ontslagen, wel worden bedienden niet vervangen bij pensionering of spontaan vertrek. De vakbonden zijn het niet eens met de plannen en dienden een stakingsaanzegging in. Een verzoeningspoging leverde geen resultaat op, waardoor er vrijdag een 24 urenstaking plaatsvindt. In een persbericht zegt de directie van De Lijn ernstige hinder te verwachten. Ze raadt reizigers aan om die dag een alternatief te zoeken voor hun verplaatsingen. Aangezien ook bedienden zullen staken, zal de informatie over de exacte hinder waarschijnlijk onvolledig zijn. "De nieuwe organisatie is nodig om de toekomst van ons bedrijf veilig te stellen. We maken ons ermee klaar om te kunnen concurreren met de privébedrijven als de markt in 2020 vrijgemaakt wordt", stelt Roger Kesteloot, de topman van De Lijn, in een persbericht. Hij wijst erop dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen en dat er een betere omkadering komt van de chauffeurs en meer autonomie voor de technici. "Ik wil nu met de vakbonden constructief afspraken maken over de verdere verfijning van het model, over de procedure van invulling en over begeleidende maatregelen", besluit Kesteloot. Ook de socialistische bond ACOD verwacht grote hinder. De reorganisatie zal effecten hebben op alle niveaus in het bedrijf, benadrukt federaal secretaris van ACOD Tram-Bus-Metro Rita Coeck. "Als de directie ons nu eens had kunnen overtuigen dat het plan verbeteringen zal brengen, dan zouden we kunnen meedenken. Maar deze reorganisatie heeft maar één duidelijk doel: 300 man minder en 40 miljoen besparen." Op 21 februari zitten vakbonden en directie opnieuw samen met een sociaal bemiddelaar. Vakbondsman Coeck wil dan aan de directie duidelijk maken dat er bij het personeel helemaal geen draagvlak bestaat voor de reorganisatie zoals die er nu uitziet. Als de directie zich niet bereid toont te luisteren naar de verzuchtingen, dreigen nieuwe acties.