Gedeputeerde Vandeput liet verstaan dat de cijfers van mogelijke werkloosheid veel hoger liggen dan aanvankelijk becijferd. "Er is terecht woede. Een maand geleden kregen de Ford-mensen nog zekerheid met de productie van de drie nieuwe modellen. We hebben toch de indruk dat Ford al van de ongunstige cijfers op de hoogte had moeten zijn. We drukken onze solidariteit uit met alle getroffenen." "Dit mogelijke baanverlieskan men niet van vandaag op morgen oplossen. We zullen moeten zorgen voor de juiste afvloeiingsplannen en alle organismen aanspreken om dit aan te pakken, bijvoorbeeld tewerkstellingscellen. We moeten deze slag te boven komen, maar het zal een werk van lange adem worden. Als provincie zullen we de Vlaamse en federale overheid moeten aanspreken, eventueel ook de Europese instanties. Bij de mijnsluitingen werden er via het Rechar-programma Europese middelen vrijgemaakt voor de mijngemeenten, maar zoiets bestaat niet voor de automobielindustrie." (ANA)

Gedeputeerde Vandeput liet verstaan dat de cijfers van mogelijke werkloosheid veel hoger liggen dan aanvankelijk becijferd. "Er is terecht woede. Een maand geleden kregen de Ford-mensen nog zekerheid met de productie van de drie nieuwe modellen. We hebben toch de indruk dat Ford al van de ongunstige cijfers op de hoogte had moeten zijn. We drukken onze solidariteit uit met alle getroffenen." "Dit mogelijke baanverlieskan men niet van vandaag op morgen oplossen. We zullen moeten zorgen voor de juiste afvloeiingsplannen en alle organismen aanspreken om dit aan te pakken, bijvoorbeeld tewerkstellingscellen. We moeten deze slag te boven komen, maar het zal een werk van lange adem worden. Als provincie zullen we de Vlaamse en federale overheid moeten aanspreken, eventueel ook de Europese instanties. Bij de mijnsluitingen werden er via het Rechar-programma Europese middelen vrijgemaakt voor de mijngemeenten, maar zoiets bestaat niet voor de automobielindustrie." (ANA)