Aanleiding van het arrest zijn klachten van onder meer een Duits bedrijf met de 'Wickie de Viking'-rechten in portefeuille. Zij pikten het niet dat de website kino.to hun films zonder toestemming aanbood. Op hun verzoek lieten de Oostenrijkse rechtbanken provider UPC Telekabel Wien de toegang tot de website dan ook blokkeren voor haar klanten. De provider vond dat echter niet kunnen. Ze onderstreepte ook dat ze nooit een handelsrelatie had met de betrokken website en dus niet als tussenpersoon voor de inbreuken kan worden bestempeld, dat de blokkering hoe dan ook toch technisch omzeild kan worden en dat er volgens haar buitensporig hoge kosten mee gemoeid zijn. De rechters in Luxemburg volgen die redenering niet. Tussenpersoon zijn vereist geen bijzondere band, argumenteren zij. Bovendien moet ook niet bewezen zijn dat klanten zich ook effectief via de internetprovider toegang verschaffen tot de betrokken website. Of een dergelijke blokkering dan niet in strijd is met Europese grondrechten als de vrijheid van ondernemerschap en de informatievrijheid van internetgebruikers? De vrijheid van ondernemerschap wordt in elk geval niet in zijn kern aangetast met het verbod, vindt het Europees Hof. De provider mag immers zelf kiezen welke maatregelen ze treft om de toegang minstens grondig te bemoeilijken. Niettemin pleit het EU-Hof voor een billijk evenwicht tussen de auteurs- en andere grondrechten. De blokkering mag de gebruikers dus niet nodeloos de mogelijkheid ontzeggen om zich toegang te verschaffen tot de beschikbare info. Het is aan de nationale rechters om de afweging te maken. (Belga)

Aanleiding van het arrest zijn klachten van onder meer een Duits bedrijf met de 'Wickie de Viking'-rechten in portefeuille. Zij pikten het niet dat de website kino.to hun films zonder toestemming aanbood. Op hun verzoek lieten de Oostenrijkse rechtbanken provider UPC Telekabel Wien de toegang tot de website dan ook blokkeren voor haar klanten. De provider vond dat echter niet kunnen. Ze onderstreepte ook dat ze nooit een handelsrelatie had met de betrokken website en dus niet als tussenpersoon voor de inbreuken kan worden bestempeld, dat de blokkering hoe dan ook toch technisch omzeild kan worden en dat er volgens haar buitensporig hoge kosten mee gemoeid zijn. De rechters in Luxemburg volgen die redenering niet. Tussenpersoon zijn vereist geen bijzondere band, argumenteren zij. Bovendien moet ook niet bewezen zijn dat klanten zich ook effectief via de internetprovider toegang verschaffen tot de betrokken website. Of een dergelijke blokkering dan niet in strijd is met Europese grondrechten als de vrijheid van ondernemerschap en de informatievrijheid van internetgebruikers? De vrijheid van ondernemerschap wordt in elk geval niet in zijn kern aangetast met het verbod, vindt het Europees Hof. De provider mag immers zelf kiezen welke maatregelen ze treft om de toegang minstens grondig te bemoeilijken. Niettemin pleit het EU-Hof voor een billijk evenwicht tussen de auteurs- en andere grondrechten. De blokkering mag de gebruikers dus niet nodeloos de mogelijkheid ontzeggen om zich toegang te verschaffen tot de beschikbare info. Het is aan de nationale rechters om de afweging te maken. (Belga)