Het besluit is een tegenvaller voor de regering. Die hoopte met de aanpassing van het ambtenarenpensioen volgend jaar een bezuiniging te realiseren van 728 miljoen euro. Daarmee speelt het plan een belangrijke rol in de pogingen van Portugal zijn overheidstekort verder te verkleinen. Door de maatregelen zouden de pensioenen van ambtenaren met zo'n 10 procent worden verlaagd. De sociale voorzieningen van overheidspersoneel zouden door de aanpassingen meer in lijn komen met de voorzieningen voor werknemers in het bedrijfsleven. (Belga)

Het besluit is een tegenvaller voor de regering. Die hoopte met de aanpassing van het ambtenarenpensioen volgend jaar een bezuiniging te realiseren van 728 miljoen euro. Daarmee speelt het plan een belangrijke rol in de pogingen van Portugal zijn overheidstekort verder te verkleinen. Door de maatregelen zouden de pensioenen van ambtenaren met zo'n 10 procent worden verlaagd. De sociale voorzieningen van overheidspersoneel zouden door de aanpassingen meer in lijn komen met de voorzieningen voor werknemers in het bedrijfsleven. (Belga)