Wie in 2013 een storting doet van maximaal 940 euro voor pensioensparen of maximaal 2.260 euro voor langetermijnsparen, recupereert het volgende jaar 30 procent van die storting. Als compensatie betaalt de spaarder op 60-jarige leeftijd een taks van 10 procent. Vorig jaar gold nog een taks van 16,5 procent voor stortingen die vóór 1993 gebeurden. Maar in december 2012 besloot de regering anticipatief 6,5 procent op alle stortingen te innen zodat voortaan een uniforme taks van 10 procent op 60 jaar toegepast wordt. Die éénmalige taks van 6,5 procent leverde de fiscus in 2012 183 miljoen euro op. Los van die eenmalige taks kwam de opbrengst uit pensioen- en langetermijnsparen in 2012 uit op 217 miljoen euro. Dit is 7 procent meer dan in 2011 en 27 procent meer dan in 2008. De groei van de belastinginkomsten bevestigen het beeld dat de pensioenspaarder vergrijst. De groeiende inkomsten volstaan nog lang niet om de kosten van de belastingvermindering te dekken. In 2011 betaalde de fiscus alleen al voor de pensioenspaarfondsen en -verzekeringen 522 miljoen euro van de stortingen terug in de vorm van een belastingvermindering. (Belga)

Wie in 2013 een storting doet van maximaal 940 euro voor pensioensparen of maximaal 2.260 euro voor langetermijnsparen, recupereert het volgende jaar 30 procent van die storting. Als compensatie betaalt de spaarder op 60-jarige leeftijd een taks van 10 procent. Vorig jaar gold nog een taks van 16,5 procent voor stortingen die vóór 1993 gebeurden. Maar in december 2012 besloot de regering anticipatief 6,5 procent op alle stortingen te innen zodat voortaan een uniforme taks van 10 procent op 60 jaar toegepast wordt. Die éénmalige taks van 6,5 procent leverde de fiscus in 2012 183 miljoen euro op. Los van die eenmalige taks kwam de opbrengst uit pensioen- en langetermijnsparen in 2012 uit op 217 miljoen euro. Dit is 7 procent meer dan in 2011 en 27 procent meer dan in 2008. De groei van de belastinginkomsten bevestigen het beeld dat de pensioenspaarder vergrijst. De groeiende inkomsten volstaan nog lang niet om de kosten van de belastingvermindering te dekken. In 2011 betaalde de fiscus alleen al voor de pensioenspaarfondsen en -verzekeringen 522 miljoen euro van de stortingen terug in de vorm van een belastingvermindering. (Belga)