In het Zweedse consensusmodel nemen vakbonden en werkgeversorganisaties via collectieve overeenkomsten beslissingen over zaken zoals bijvoorbeeld de lonen, verlof, pensioen of ontslagvergoeding. Wat de pensioenen betreft, wordt wie tot 65 jaar of langer werkt, beloond met een hoger pensioen. Wie bijvoorbeeld op 61 jaar op pensioen gaat, zal meer lasten moeten betalen en ontvangt een klein pensioen. Daarnaast ligt de effectieve pensioenleeftijd op meer dan 63 jaar in Zweden, waar dit in België 59,6 jaar is. Ook is de gemiddelde loopbaan langer in Zweden, en ligt de activiteitsgraad van 55-plussers hoger. In 2011 lag die op 73 procent tegenover 39,5 procent in België. In 2013 is de activiteitsgraad van 55-plussers verder gestegen tot 42,9 procent. In België werden de voorbije jaren verschillende maatregelen genomen om de mensen langer te laten werken. Voorts was er dus een ontmoeting met minister Ohlsson. De twee spraken onder meer over het belang van de Europese verkiezingen. Zij willen meer Europa, dat beter en meer efficiënt moet werken. "Als liberalen hebben we een duidelijke visie op wat Europa wel en niet moet doen. Een beter Europa is een Europa dat focust op uitdagingen die onze landsgrenzen overstijgen. Denk maar aan de uitbouw van een volwaardige bankenunie, de gemeenschappelijke aanpak van klimaatproblemen en migratie", aldus De Croo. (Belga)

In het Zweedse consensusmodel nemen vakbonden en werkgeversorganisaties via collectieve overeenkomsten beslissingen over zaken zoals bijvoorbeeld de lonen, verlof, pensioen of ontslagvergoeding. Wat de pensioenen betreft, wordt wie tot 65 jaar of langer werkt, beloond met een hoger pensioen. Wie bijvoorbeeld op 61 jaar op pensioen gaat, zal meer lasten moeten betalen en ontvangt een klein pensioen. Daarnaast ligt de effectieve pensioenleeftijd op meer dan 63 jaar in Zweden, waar dit in België 59,6 jaar is. Ook is de gemiddelde loopbaan langer in Zweden, en ligt de activiteitsgraad van 55-plussers hoger. In 2011 lag die op 73 procent tegenover 39,5 procent in België. In 2013 is de activiteitsgraad van 55-plussers verder gestegen tot 42,9 procent. In België werden de voorbije jaren verschillende maatregelen genomen om de mensen langer te laten werken. Voorts was er dus een ontmoeting met minister Ohlsson. De twee spraken onder meer over het belang van de Europese verkiezingen. Zij willen meer Europa, dat beter en meer efficiënt moet werken. "Als liberalen hebben we een duidelijke visie op wat Europa wel en niet moet doen. Een beter Europa is een Europa dat focust op uitdagingen die onze landsgrenzen overstijgen. Denk maar aan de uitbouw van een volwaardige bankenunie, de gemeenschappelijke aanpak van klimaatproblemen en migratie", aldus De Croo. (Belga)