Zo'n 350.000 oud-werknemers worden hierdoor getroffen. Meer dan 1,6 miljoen Nederlanders zijn aangesloten bij een van beide pensioenfondsen. Ook het ambtenarenfonds ABP, met 2,8 miljoen deelnemers het grootste pensioenfonds van Nederland, gaat definitief lagere pensioenen uitkeren. Over twee maanden gaan de betalingen aan voormalige ambtenaren en oud-onderwijspersoneel met 0,5 procent naar beneden. "Op deze schaal zijn pensioenverlagingen nog niet eerder voorgekomen", stelt de Nederlandse Pensioenfederatie vrijdag. In het verleden kwamen kortingen alleen af en toe bij kleine fondsen voor. De koepelorganisatie publiceert later deze maand een lijst met alle fondsen die dit jaar hun uitkeringen verlagen. Het gaat om tientallen pensioenfondsen. De verlaging is nodig vanwege de slechte financiële positie van de grote fondsen. Zo was de dekkingsgraad van PMT in het vierde kwartaal van 2012 slechts 92,4 procent en die van PME 93,9 procent. ABP kwam uit op 96 procent. De dekkingsgraad bepaalt of de pensioenen op lange termijn nog betaalbaar zijn. Het wettelijk vereiste percentage is 105 procent. De fondsen hebben onder meer te lijden onder de lage rente en de stijgende levensverwachting. Bovendien sluiten de fondsen verdere verlagingen in de toekomst niet uit. De Nederlandse ouderenbond ANBO meent dat de Nederlandse regering te laks is geweest. Voorstellen voor een nieuw pensioenstelsel zijn volgens de ANBO op de lange baan geschoven. (PVO)

Zo'n 350.000 oud-werknemers worden hierdoor getroffen. Meer dan 1,6 miljoen Nederlanders zijn aangesloten bij een van beide pensioenfondsen. Ook het ambtenarenfonds ABP, met 2,8 miljoen deelnemers het grootste pensioenfonds van Nederland, gaat definitief lagere pensioenen uitkeren. Over twee maanden gaan de betalingen aan voormalige ambtenaren en oud-onderwijspersoneel met 0,5 procent naar beneden. "Op deze schaal zijn pensioenverlagingen nog niet eerder voorgekomen", stelt de Nederlandse Pensioenfederatie vrijdag. In het verleden kwamen kortingen alleen af en toe bij kleine fondsen voor. De koepelorganisatie publiceert later deze maand een lijst met alle fondsen die dit jaar hun uitkeringen verlagen. Het gaat om tientallen pensioenfondsen. De verlaging is nodig vanwege de slechte financiële positie van de grote fondsen. Zo was de dekkingsgraad van PMT in het vierde kwartaal van 2012 slechts 92,4 procent en die van PME 93,9 procent. ABP kwam uit op 96 procent. De dekkingsgraad bepaalt of de pensioenen op lange termijn nog betaalbaar zijn. Het wettelijk vereiste percentage is 105 procent. De fondsen hebben onder meer te lijden onder de lage rente en de stijgende levensverwachting. Bovendien sluiten de fondsen verdere verlagingen in de toekomst niet uit. De Nederlandse ouderenbond ANBO meent dat de Nederlandse regering te laks is geweest. Voorstellen voor een nieuw pensioenstelsel zijn volgens de ANBO op de lange baan geschoven. (PVO)