De ramingen zijn afkomstig van het monitoringcomité, het orgaan dat de begroting opvolgt, en ze worden wereldkundig gemaakt door de kranten De Tijd en L'Echo.

De riante dividenden van de overheidsbedrijven waren de voorbije jaren een meevaller voor de begroting. Maar de tijd dat die bedrijven als melkkoe werden gebruikt, is minstens gedeeltelijk voorbij. Het monitoringcomité schat dat de inkomsten uit dividenden volgend jaar met 364 miljoen euro zakken. Belgacom zou in 2015 271 miljoen euro als dividend aan de staat uitkeren. Dat is 118 miljoen euro minder dan dit jaar. Het aandeel in de winst van de Nationale Bank - traditioneel een belangrijke inkomstenbron voor de overheid - wordt voor volgend jaar geraamd op 494 miljoen euro. Dat is 212 miljoen euro lager dan dit jaar. De monopolierente die de staat ontvangt van de Nationale Loterij daalt eveneens. In 2015 gaat er 34 miljoen af tot 80 miljoen euro. Het dividend van Bpost (110 miljoen euro) blijft wel stabiel. Ook de staatsontvangsten afkomstig van de banken dalen. Zo zakt de vergoeding die KBC en Dexia betalen voor hun staatsgaranties met 349 miljoen euro, maar dat zijn strikt genomen geen dividend- inkomsten. (Belga/RR)

De ramingen zijn afkomstig van het monitoringcomité, het orgaan dat de begroting opvolgt, en ze worden wereldkundig gemaakt door de kranten De Tijd en L'Echo.De riante dividenden van de overheidsbedrijven waren de voorbije jaren een meevaller voor de begroting. Maar de tijd dat die bedrijven als melkkoe werden gebruikt, is minstens gedeeltelijk voorbij. Het monitoringcomité schat dat de inkomsten uit dividenden volgend jaar met 364 miljoen euro zakken. Belgacom zou in 2015 271 miljoen euro als dividend aan de staat uitkeren. Dat is 118 miljoen euro minder dan dit jaar. Het aandeel in de winst van de Nationale Bank - traditioneel een belangrijke inkomstenbron voor de overheid - wordt voor volgend jaar geraamd op 494 miljoen euro. Dat is 212 miljoen euro lager dan dit jaar. De monopolierente die de staat ontvangt van de Nationale Loterij daalt eveneens. In 2015 gaat er 34 miljoen af tot 80 miljoen euro. Het dividend van Bpost (110 miljoen euro) blijft wel stabiel. Ook de staatsontvangsten afkomstig van de banken dalen. Zo zakt de vergoeding die KBC en Dexia betalen voor hun staatsgaranties met 349 miljoen euro, maar dat zijn strikt genomen geen dividend- inkomsten. (Belga/RR)