De organisatie wijst erop dat enkel reserves die zijn goedgekeurd door een algemene vergadering op 31 maart 2013 kunnen worden ingebracht. Dat betekent volgens Unizo dat in de praktijk ondernemers enkel reserves tot en met boekjaar 2011 kunnen inbrengen waardoor er al een retro-actieve belastingverhoging voor de reserves van 2012 is. Daarnaast stelt de organisatie vast dat nu ook de wettelijke reserve van de overgangsregeling is uitgesloten, "iets waar nooit eerder sprake van was". "Hierdoor betalen aandeelhouders sowieso 25 procent roerende voorheffing op de uitgekeerde wettelijke reserve in geval van liquidatie van de vennootschap. En dit terwijl het oude tarief van 10 procent tot en met 30 september 2014 wel van toepassing blijft op de hele liquidatiebonus, inclusief de wettelijke reserve", luidt het. De belasting op liquidatieboni gaat op 1 oktober 2014 omhoog van 10 naar 25 procent. Om deze verhoging te temperen, werd in een overgangsregeling voorzien. In die regeling kan men van het lage tarief toch nog genieten, zonder dat men de vennootschap vandaag moet liquideren. Om de verwarring omtrent de overgangsregeling weg te werken, publiceerde Financiën recent nog op zijn website een lijst met antwoorden op "frequently asked questions" (FAQ) over de belasting op liquidatieboni. (Belga)

De organisatie wijst erop dat enkel reserves die zijn goedgekeurd door een algemene vergadering op 31 maart 2013 kunnen worden ingebracht. Dat betekent volgens Unizo dat in de praktijk ondernemers enkel reserves tot en met boekjaar 2011 kunnen inbrengen waardoor er al een retro-actieve belastingverhoging voor de reserves van 2012 is. Daarnaast stelt de organisatie vast dat nu ook de wettelijke reserve van de overgangsregeling is uitgesloten, "iets waar nooit eerder sprake van was". "Hierdoor betalen aandeelhouders sowieso 25 procent roerende voorheffing op de uitgekeerde wettelijke reserve in geval van liquidatie van de vennootschap. En dit terwijl het oude tarief van 10 procent tot en met 30 september 2014 wel van toepassing blijft op de hele liquidatiebonus, inclusief de wettelijke reserve", luidt het. De belasting op liquidatieboni gaat op 1 oktober 2014 omhoog van 10 naar 25 procent. Om deze verhoging te temperen, werd in een overgangsregeling voorzien. In die regeling kan men van het lage tarief toch nog genieten, zonder dat men de vennootschap vandaag moet liquideren. Om de verwarring omtrent de overgangsregeling weg te werken, publiceerde Financiën recent nog op zijn website een lijst met antwoorden op "frequently asked questions" (FAQ) over de belasting op liquidatieboni. (Belga)