Vakbonden en socialisten hebben zich altijd verzet tegen de invoering van de op Duitse leest geschoeide mini-jobs. Volgens hen werken die armoede, werkonzekerheid en sociale ongelijkheid in de hand. Maar nu krijgen ze nu fors tegenwind van de liberalen. Open Vld steunt de oproep van Unizo-topman Karel Van Eetvelt om een "aangepaste versie" van de mini-jobs in ons land in te voeren. Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten: "Ik vind de term mini-jobs slecht gekozen omdat er een pejoratief sfeertje om hangt, maar los daarvan zijn wij vragende partij voor de invoering van een systeem van flexibele, laagdrempelige én betaalbare arbeid, al dan niet op uurbasis, om mensen vlotter naar de arbeidsmarkt te leiden". Volgens Rutten is er in verschillende sectoren, zoals de horeca of de zorgsector, een grote vraag naar dat soort arbeid, en is het aan de politiek om in actie te schieten. Voorwaarde is wel dat de mini-jobs niet de plaats innemen van de reguliere arbeidsplaatsen. (Belga)

Vakbonden en socialisten hebben zich altijd verzet tegen de invoering van de op Duitse leest geschoeide mini-jobs. Volgens hen werken die armoede, werkonzekerheid en sociale ongelijkheid in de hand. Maar nu krijgen ze nu fors tegenwind van de liberalen. Open Vld steunt de oproep van Unizo-topman Karel Van Eetvelt om een "aangepaste versie" van de mini-jobs in ons land in te voeren. Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten: "Ik vind de term mini-jobs slecht gekozen omdat er een pejoratief sfeertje om hangt, maar los daarvan zijn wij vragende partij voor de invoering van een systeem van flexibele, laagdrempelige én betaalbare arbeid, al dan niet op uurbasis, om mensen vlotter naar de arbeidsmarkt te leiden". Volgens Rutten is er in verschillende sectoren, zoals de horeca of de zorgsector, een grote vraag naar dat soort arbeid, en is het aan de politiek om in actie te schieten. Voorwaarde is wel dat de mini-jobs niet de plaats innemen van de reguliere arbeidsplaatsen. (Belga)