Bouwunie wijst erop dat, volgens de gegevens waarover ze beschikt, enkele gegunde bedrijven "onmogelijk de sociale wetgeving en de loon- en arbeidsvoorwaarden voor hun medewerkers kunnen naleven", staat in een persbericht. Hilde Masschelein, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie, verwijst naar de sociale balansen die ze heeft kunnen inkijken. Volgens haar gaat het niet zozeer om Poolse of Roemeense bouwbedrijven die in concurrentie gaan met Belgische spelers, maar veelal om Turkse bedrijven met zetel te Lokeren, Zele of Gent. "Zij zijn niet allemaal malafide, maar sommige werken toch met schijnzelfstandigen. Of hun personeel geniet tegelijk van een uitkering. We gaan de namen van verdachte spelers doorgeven aan de sociale inspectie". Volgens Bouwunie neemt de druk in de sector van de openbare werken al jaren toe, maar is het nog nooit zo erg geweest als vandaag. "Men zet de aannemers echt onder druk. Ofwel moet men sjoemelen, ofwel maakt men verlies als men nog een contract wil binnenhalen", meent Masschelein. Dit ontwricht volgens haar de hele sector. Alleen al de jongste aanbestedingsprocedure zou 400 à 500 arbeiders treffen die hun werk in onderaanneming zien wegvallen. "Zij worden niet noodzakelijk allemaal ontslagen, maar hun werkgever moet hen wel elders in de bouw aan de slag brengen (...) Daarnaast stoppen ook heel wat aannemers er gewoon mee". Bouwunie zelf kan, behalve de noodklok luiden, niet veel tegen de malafide praktijken inbrengen. Enkel de bedrijven die de aanbestedingsprocedure hebben verloren, kunnen naar de Raad van State stappen. Ze hebben hiervoor vijftien dagen de tijd. "Ik weet dat er enkele hun advocaat raadplegen, maar het bewijzen van sociale dumping is niet zo makkelijk", zegt Masschelein. Bouwunie hoopt dat de nutsbedrijven zelf het dossier nog eens zullen onderzoeken. "De raad van bestuur zou de sociale balansen van de gegunde bedrijven nog eens onder de loep kunnen nemen, wetende dat men sinds 1 september hoofdelijk aansprakelijk is bij onderaanneming". (Belga)

Bouwunie wijst erop dat, volgens de gegevens waarover ze beschikt, enkele gegunde bedrijven "onmogelijk de sociale wetgeving en de loon- en arbeidsvoorwaarden voor hun medewerkers kunnen naleven", staat in een persbericht. Hilde Masschelein, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie, verwijst naar de sociale balansen die ze heeft kunnen inkijken. Volgens haar gaat het niet zozeer om Poolse of Roemeense bouwbedrijven die in concurrentie gaan met Belgische spelers, maar veelal om Turkse bedrijven met zetel te Lokeren, Zele of Gent. "Zij zijn niet allemaal malafide, maar sommige werken toch met schijnzelfstandigen. Of hun personeel geniet tegelijk van een uitkering. We gaan de namen van verdachte spelers doorgeven aan de sociale inspectie". Volgens Bouwunie neemt de druk in de sector van de openbare werken al jaren toe, maar is het nog nooit zo erg geweest als vandaag. "Men zet de aannemers echt onder druk. Ofwel moet men sjoemelen, ofwel maakt men verlies als men nog een contract wil binnenhalen", meent Masschelein. Dit ontwricht volgens haar de hele sector. Alleen al de jongste aanbestedingsprocedure zou 400 à 500 arbeiders treffen die hun werk in onderaanneming zien wegvallen. "Zij worden niet noodzakelijk allemaal ontslagen, maar hun werkgever moet hen wel elders in de bouw aan de slag brengen (...) Daarnaast stoppen ook heel wat aannemers er gewoon mee". Bouwunie zelf kan, behalve de noodklok luiden, niet veel tegen de malafide praktijken inbrengen. Enkel de bedrijven die de aanbestedingsprocedure hebben verloren, kunnen naar de Raad van State stappen. Ze hebben hiervoor vijftien dagen de tijd. "Ik weet dat er enkele hun advocaat raadplegen, maar het bewijzen van sociale dumping is niet zo makkelijk", zegt Masschelein. Bouwunie hoopt dat de nutsbedrijven zelf het dossier nog eens zullen onderzoeken. "De raad van bestuur zou de sociale balansen van de gegunde bedrijven nog eens onder de loep kunnen nemen, wetende dat men sinds 1 september hoofdelijk aansprakelijk is bij onderaanneming". (Belga)