Bij CG Power Systems worden transformatoren geproduceerd. De aangekondigde ontslagen vallen in de afdeling voor transformatoren bij hoogspanningslijnen en in de ondersteunende diensten. Volgens De Bock wisten de bonden wel dat er financiële problemen waren, onder meer doordat het herstellen van slecht functionerende transformatoren aan de winst van het bedrijf vrat. Dat is sinds de overname in Indische handen. Maar een herstructuring heeft niemand zien aankomen. "Er waren al heel wat herstructurering geweest destijds bij Pauwels Trafo, maar nu zag het ernaar uit dat het bedrijf erbovenop was", zegt De Bock. "Er werd vrij veel geïnvesteerd en de tewerkstelling groeide. Maar nu gebeurt bij de eerste dip dit." Na de bijzondere ondernemingsraad heeft de directie het personeel in Mechelen geïnformeerd over de geplande herstructurering. Dinsdag volgt een eerste overleg tussen directie en vakbonden. Dat verloopt volgens de wet-Renault, met in eerste instantie een informatie- en consultatiefase. (COR 345)

Bij CG Power Systems worden transformatoren geproduceerd. De aangekondigde ontslagen vallen in de afdeling voor transformatoren bij hoogspanningslijnen en in de ondersteunende diensten. Volgens De Bock wisten de bonden wel dat er financiële problemen waren, onder meer doordat het herstellen van slecht functionerende transformatoren aan de winst van het bedrijf vrat. Dat is sinds de overname in Indische handen. Maar een herstructuring heeft niemand zien aankomen. "Er waren al heel wat herstructurering geweest destijds bij Pauwels Trafo, maar nu zag het ernaar uit dat het bedrijf erbovenop was", zegt De Bock. "Er werd vrij veel geïnvesteerd en de tewerkstelling groeide. Maar nu gebeurt bij de eerste dip dit." Na de bijzondere ondernemingsraad heeft de directie het personeel in Mechelen geïnformeerd over de geplande herstructurering. Dinsdag volgt een eerste overleg tussen directie en vakbonden. Dat verloopt volgens de wet-Renault, met in eerste instantie een informatie- en consultatiefase. (COR 345)