De bonden hekelen in het pamflet dat er, wat de opzegregeling betreft, discriminatie tussen arbeiders en bedienden blijft bestaan in de bouwsector, en dat er nieuwe discriminatie bijkomt tussen arbeiders in ateliers en arbeiders op werven, en tussen arbeiders en technische bedienden die op eenzelfde werf werken. Volgens de bonden krijgt bijvoorbeeld in eenzelfde bouwbedrijf een metser op de werf vier keer minder opzeg dan zijn collega die stukken last in het atelier. Ze hekelen dat "de uitzondering voor de bouwsector van onbepaalde duur is en opgelegd zonder overleg met de vakbonden in de bouw". (Belga)

De bonden hekelen in het pamflet dat er, wat de opzegregeling betreft, discriminatie tussen arbeiders en bedienden blijft bestaan in de bouwsector, en dat er nieuwe discriminatie bijkomt tussen arbeiders in ateliers en arbeiders op werven, en tussen arbeiders en technische bedienden die op eenzelfde werf werken. Volgens de bonden krijgt bijvoorbeeld in eenzelfde bouwbedrijf een metser op de werf vier keer minder opzeg dan zijn collega die stukken last in het atelier. Ze hekelen dat "de uitzondering voor de bouwsector van onbepaalde duur is en opgelegd zonder overleg met de vakbonden in de bouw". (Belga)