Innovaders groepeert tien gespecialiseerde innovatie- en onderzoekscentra, actief in evenveel sectoren. "Met deze krachtenbundeling willen we de collectieve aanpak van onze onderzoekscentra in de kijker zetten", zegt Jan Laperre. Hij is de directeur van Centexbel, het onderzoekscentrum van de textielindustrie, en de woordvoerder van Innovaders. De jongste maanden draaiden de laboratoria van Centexbel op volle toeren. "Wij hebben al de chirurgische maskers getest. Al wat binnenkwam in België is bij ons getest. Onze onderzoekscentra beschikken over heel wat competenties en faciliteiten om te helpen in de covidcrisis", onderstreept Laperre.
...

Innovaders groepeert tien gespecialiseerde innovatie- en onderzoekscentra, actief in evenveel sectoren. "Met deze krachtenbundeling willen we de collectieve aanpak van onze onderzoekscentra in de kijker zetten", zegt Jan Laperre. Hij is de directeur van Centexbel, het onderzoekscentrum van de textielindustrie, en de woordvoerder van Innovaders. De jongste maanden draaiden de laboratoria van Centexbel op volle toeren. "Wij hebben al de chirurgische maskers getest. Al wat binnenkwam in België is bij ons getest. Onze onderzoekscentra beschikken over heel wat competenties en faciliteiten om te helpen in de covidcrisis", onderstreept Laperre.Centexbel is een van de innovatiecentra die samenwerken op het nieuwe platform. "Vandaag zijn er nog een tiental sectorale collectieve onderzoekscentra actief in België. Ze zijn opgericht na de Tweede Wereldoorlog op basis van de wet-De Groote", duidt Jan Laperre. Het land en de economie moesten heropgebouwd worden. "Minister Paul De Groote besefte dat innovatie en onderzoek belangrijk waren voor de competitiviteit van onze bedrijven", stelt Laperre. Ook vandaag, in volle coronacrisis, ziet hij nog een relevante rol voor de collectieve onderzoekscentra. "Wij zorgen ervoor dat bedrijven competitiever worden. Dat kan door onderzoek, opleiding, advies, begeleiding en andere instrumenten. We maken bedrijven wegwijs in de wereld van de octrooien, helpen met testen, analyses, productiemethodes, enzovoort. Er is geen betere manier om de groei aan te zwengelen dan met innovatie."De tien centra die de krachten bundelen zijn BIL (lastechnieken), Centexbel (textiel- en kunststofverwerkende industrie), BCRC (keramiek), CRIC-OCCN (cement en beton), CRM (metallurgie), Wood.be (hout- en meubelindustrie), WTCB (bouwsector), Sirris (technologische industrie), OCW (wegenbouw) en Volta (elektrotechniek). De onderzoekscentra hebben samen ongeveer 940 mensen in dienst en werken voor bijna honderdduizend industriële en bouwbedrijven in ons land, samen goed voor 575.000 banen. "We bereiken veel bedrijven maar er is marge voor verdere groei, zeker bij de kleinere bedrijven. Daar is er vaak wel groeipotentieel, maar ontbreken de middelen om een gespecialiseerd O&O-traject op te starten. Of ze vinden de weg niet naar onze gespecialiseerde onderzoekscentra. Dat willen we met Innovaders verhelpen", zegt Jan Laperre.Naast innovatietrajecten op maat van individuele bedrijven bieden de Innovaders ook collectieve onderzoeksprojecten aan. "Dat zijn onderzoeken waarop verschillende ondernemingen kunnen intekenen. Het verlaagt de financiële drempel om te innoveren en zo bouwen we samen kennis op", legt Jan Laperre uit. De prioritaire thema's zijn digitalisering en duurzaamheid. "De circulaire economie staat hoog op de agenda in de textielsector. Onze industrie staat onder hoge druk van de Europese Commissie om meer in te zetten op recyclage van materialen. Daar focussen we heel sterk op", zegt Jan Laperre. Dat er nu één onlineplatform is, vindt de topman van Centexbel een stap vooruit. "De collectieve onderzoekscentra zijn actief in heel het land en kennen het industriële weefsel in alle landsdelen heel goed." Er is vaak kritiek op het versnipperde innovatielandschap in Vlaanderen, België en Europa. Zo gaan er kansen verloren. "Wij werken met iedereen", antwoordt Laperre. "Je hebt de speerpuntclusters, de vier Vlaamse Strategische Onderzoekscentra (imec, VIB, VITO en Flanders Make, nvdr), de universiteiten, de collectieve centra. Iedereen heeft zijn plaats en dat werkt. Alleen is het zeer complex. Ik denk niet dat de bedrijven gemakkelijk hun weg vinden in het instrumentarium. Met Innovaders willen we de drempel verlagen."Meer informatie vindt u op de website van Innovaders.