"De federale overheid vecht met een bijzonder moeilijke economische context en de farmaceutische sector ziet de nationale markt met 2 procent krimpen", verduidelijkt pharma.be woensdag. "Om die reden hebben beide partijen behoefte aan voorspelbaarheid van toekomstige ontwikkelingen en een open werkrelatie." Concreet gaat de minister een reeks engagementen aan, aldus pharma.be. Zo zal ze de koepelorganisatie regelmatig zien en er eventuele maatregelen of beleidswijzigingen mee bespreken. Niet in het minst over het geneesmiddelenbudget, waar de wet al een consultatie voorschrijft. "Bij de voorbereiding van het budget zal rekening worden gehouden met marktevoluties en met de te verwachten innovatie", luidt het. Volgens pharma.be beoogt de minister ook de speciale farmaheffingen niet te verhogen en zal ze die - "in de mate van het mogelijke" - zelfs proberen te verlagen. En ook het engagement tot eenvoudigere procedures is in de overeenkomst opgenomen. Het gaat dan om "een meer doeltreffende organisatie van de aanvraag van terugbetaling voor geneesmiddelen", maar ook om de "functioneringsvoorwaarden van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten". Een snellere afhandeling van dossiers en efficiënte controles staan alvast op het verlanglijstje van pharma.be. De sector van haar kant belooft inspanningen om de werkgelegenheid op peil te houden. Momenteel gaat het om iets meer dan 32.000 banen, aldus nog de koepelorganisatie. (KAV)

"De federale overheid vecht met een bijzonder moeilijke economische context en de farmaceutische sector ziet de nationale markt met 2 procent krimpen", verduidelijkt pharma.be woensdag. "Om die reden hebben beide partijen behoefte aan voorspelbaarheid van toekomstige ontwikkelingen en een open werkrelatie." Concreet gaat de minister een reeks engagementen aan, aldus pharma.be. Zo zal ze de koepelorganisatie regelmatig zien en er eventuele maatregelen of beleidswijzigingen mee bespreken. Niet in het minst over het geneesmiddelenbudget, waar de wet al een consultatie voorschrijft. "Bij de voorbereiding van het budget zal rekening worden gehouden met marktevoluties en met de te verwachten innovatie", luidt het. Volgens pharma.be beoogt de minister ook de speciale farmaheffingen niet te verhogen en zal ze die - "in de mate van het mogelijke" - zelfs proberen te verlagen. En ook het engagement tot eenvoudigere procedures is in de overeenkomst opgenomen. Het gaat dan om "een meer doeltreffende organisatie van de aanvraag van terugbetaling voor geneesmiddelen", maar ook om de "functioneringsvoorwaarden van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten". Een snellere afhandeling van dossiers en efficiënte controles staan alvast op het verlanglijstje van pharma.be. De sector van haar kant belooft inspanningen om de werkgelegenheid op peil te houden. Momenteel gaat het om iets meer dan 32.000 banen, aldus nog de koepelorganisatie. (KAV)