1 Creëer een 'voor wat hoort wat'-relatie: de huidige generatie jongeren heeft van kindsbeen af geleerd om te onderhandelen. Pas als ze er ook voor zichzelf voordeel in zien, doen ze iets waar ze niet echt zin in hebben.

2 Wees een steun, geen dwingeland: voor deze jonge generatie is de ideale manager iemand die uiterst bekwaam is, hun inspanningen en vorderingen waardeert en indien nodig zelf een handje toesteekt.

3 Leg motiverende kortetermijndoelstellingen vast: doelstellingen die als relevant worden ervaren, met duidelijke deadlines die aanleiding geven tot een objectieve beoordeling.

4 Communiceer vlot en transparant: vanuit het democratische beginsel van het volledige recht op informatie eist generatie Y dat er in alle openheid over alles wordt gecommuniceerd.

5 Moedig het contact tussen de generaties aan: ondersteun Generatie Y-medewerkers in hun contact met oudere collega's. Reik hen de nodige sleutels aan om de typische trekjes van de oude garde te begrijpen en er zich aan aan te passen.

Bron: Cadremploi.fr

1 Creëer een 'voor wat hoort wat'-relatie: de huidige generatie jongeren heeft van kindsbeen af geleerd om te onderhandelen. Pas als ze er ook voor zichzelf voordeel in zien, doen ze iets waar ze niet echt zin in hebben. 2 Wees een steun, geen dwingeland: voor deze jonge generatie is de ideale manager iemand die uiterst bekwaam is, hun inspanningen en vorderingen waardeert en indien nodig zelf een handje toesteekt.3 Leg motiverende kortetermijndoelstellingen vast: doelstellingen die als relevant worden ervaren, met duidelijke deadlines die aanleiding geven tot een objectieve beoordeling. 4 Communiceer vlot en transparant: vanuit het democratische beginsel van het volledige recht op informatie eist generatie Y dat er in alle openheid over alles wordt gecommuniceerd. 5 Moedig het contact tussen de generaties aan: ondersteun Generatie Y-medewerkers in hun contact met oudere collega's. Reik hen de nodige sleutels aan om de typische trekjes van de oude garde te begrijpen en er zich aan aan te passen.Bron: Cadremploi.fr