Het was een opvallende wending op de jongste Trends Day van de Unie van Belgische Adverteerders (UBA). Terwijl de meeste sprekers zich verdiepten in verwachte onderwerpen als big data, contentmarketing of zelfs Tomorrowland, kwam Peter Hubbell praten over de vergrijzing. Het punt dat de auteur van boeken als The old rush en Getting better with age maakte, was echter een van de meest pertinente van het congres. De babyboomers, geboren in de decennia na de Tweede Wereldoorlog, zijn met velen en ze vormen de rijkste generatie uit de geschiedenis van onze planeet. Lees je echter een hoop marketing- en mediaplannen door, dan merk je al snel dat die unisono mikken op het magische leeftijdsinterval 18 tot 44.
...